menu

3-latki Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

2017-09-02 15:54:56 (ost. akt: 2017-09-05 17:11:15)

Tematy kompleksowe:
1. ” Jestem przedszkolakiem. Bezpiecznie bawię się z kolegami”.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃ dla grupy dzieci 3 letnich.

Dziecko:

• Rozpoznaje pomieszczenia przedszkolne: salę, łazienkę, szatnię oraz ogród przedszkolny
• Rozpoznaje swoje miejsce przy stoliku i swój znaczek w szatni
• Uczestniczy w zabawach dowolnych, tematycznych, dydaktycznych i integracyjnych, podejmuje próby przezwyciężenia nieśmiałości
• Weźmie udział w: zabawach z okazji Dnia Chłopca, „Dnia Przedszkolaka”, „Przywitaniu jesieni” oraz urodzinach dzieci w przedszkolu
• Wspólnie z nauczycielką ustali zasady zgodnego współżycia w grupie i będzie ich przestrzegało
• Podejmuje czynności samoobsługowe w zakresie spożywania posiłków (prawidłowe trzymanie sztućców: łyżka, widelec), ubierania się oraz czynności higienicznych
• Uczy się piosenek: „Maszeruje mała Ania”, „Wesoła zabawa” i wiersza „Nowy kolega”
• Podejmuje próby kontynuowania rytmu rozpoczętego przez nauczyciela, śpiewa grupowo piosenkę zachowując tempo i rytm, rozróżnia tempo do marszu i do biegu
• Zna i stosuje określenia położenia przedmiotów w przestrzeni: na, za, obok, przed; używa określeń: dużo – mało; klasyfikuje elementy zbioru według jednej cechy: koloru; porównuje liczbę przedmiotów w zbiorze „na oko”; poznaje figurę geometryczną: koło; ogląda swój wizerunek w lustrze, dotyka i nazywa poszczególne części swojego ciała, uwzględniając: głowę, ramiona, kolana, pięty, dłoń, uszy, oczy, usta, nos
• Konstruuje różne budowle z klocków według wzoru i własnego pomysłu
• Rysuje na temat dowolny kredkami świecowymi, formuje z plasteliny kulę, maluje na dużych i małych powierzchniach kartki, układa z mozaiki geometrycznej „auto”
• Bawi się w ogrodzie przedszkolnym, dba o bezpieczeństwo podczas zabaw w przedszkolu i ogrodzie
• Spaceruje po ogrodzie przedszkolnym i w pobliżu przedszkola, podejmuje próby poruszania się parami zachowując bezpieczeństwo; rozpoznaje i nazywa niektóre obiekty: przedszkole „Bajka”, „Biedronka”, przejazd kolejowy, stacja benzynowa
• Rozpoznaje i nazywa: sygnalizator świetlny i pasy
• Wie, jak należy zachować się przed przejściem przez pasy oraz co, oznaczają poszczególne kolory sygnalizacji świetlnej

Wrzesień w wierszu i w piosence.Wiersz „ Nowy kolega”

Krzysio przyszedł do przedszkola
bardzo zapłakany.
Nie zna tu nikogo przecież
i brakuje mamy.
Nie płacz Krzysiu, otrzyj oczy
roześmiane buzie wkoło.
Popatrz, tu jest twoje miejsce
zabawimy się wesoło.
Tu twój znaczek, tam krzesełko
w umywalni ręcznik czeka.
Pani się uśmiecha miło
masz kolegów- nie narzekaj.


Piosenka „ Maszeruje mała Ania”

1.Maszeruje mała Ania
razem z rodzicami,
głośno śpiewa im piosenkę
z wiatrem i ptakami

Ref. La, la, la, śpiewaj też,
la, la, la, jeśli chcesz.

2. Opowiada o przedszkolu
i o miłej pani,
o zabawkach i o swojej
przyjaciółce Hani.

Ref. La, la, la, śpiewaj też,
la, la, la, jeśli chcesz.


Piosenka „ Wesoła zabawa”

1. Jak przyjemnie i wesoło,
gdy maluchy idą w koło,
nóżka lewa, nóżka prawa,
jaka miła to zabawa

Ref. Hop, hop, tra, la, la.
Tańczę gdy, muzyka gra.

2. Przyszła pora na klaskanie,
aż się dziwią wszystkie panie,
rączka lewa, rączka prawa,
jaka miła to zabawa.

Ref. Hop, Hop…

3. Teraz pięknie się kłaniamy,
naszą panią pozdrawiamy,
rączka lewa, rączka prawa,
jaka miła to zabawa.

Ref. Hop, hop…