menu

3-latki Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

2017-09-02 15:54:56 (ost. akt: 2017-11-12 17:27:06)

Tematy kompleksowe:
1. „Jesienią się nie nudzę”
2. „Odkrywamy świat muzyki”

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc LISTOPAD dla grupy dzieci 3 letnich.

Dziecko:

Rozumie znaczenie i odczuwa szacunek do symboli narodowych: flaga
Rozróżnia i nazywa zjawiska atmosferyczne, kojarząc je z pogodą: pada deszcz, wieje wiatr, ; potrafi opisać siłę wiatru: lekki wiaterek, silny wiatr
Zauważa, że po deszczu jest mokro i powstają kałuże
Dostrzega zmiany w wyglądzie drzew, opadające liście
Bierze udział w: spektaklu „Najlepszy rachunek – dobro plus szacunek”, „Dniu postaci z Bajek”, spotkaniu z funkcjonariuszem Straży Granicznej, zajęciach otwartych dla rodziców, zabawach zorganizowanych z okazji „Dnia pluszowego misia”, „Andrzejkach na wesoło” i urodzinach dzieci
Uczy się wiersza: „Deszczowe zwierzaki” i piosenek „Kolorowe listki”, „Wiewióreczka mała”
Dobiera obrazki odpowiadające usłyszanym odgłosom, np. psa, kota…
Nabywa umiejętności rozróżniania dźwięków z najbliższego otoczenia, np. dzwonek telefonu, pukanie do drzwi, jadący samochód…
Poznaje instrumenty perkusyjne: grzechotka, kołatka, bębenek oraz sposób wydobywania z nich dźwięków
Słucha utworów literackich przedstawianych przez nauczycielkę – odpowiada na proste pytania
Zapamiętuje i reaguje na umowne gesty w zabawach prowadzonych przez nauczycielkę
Rozróżnia kształt koła i nazywa je – wyszukuje przedmioty w kształcie koła spośród innych
Układa kompozycje z płaskich figur geometrycznych
Liczy w zakresie 3 i dalej, posługuje się liczebnikami głównymi, używa ich
w naturalnych sytuacjach: poprawne wypowiadanie liczebników, dotykanie lub wskazywanie kolejnych przedmiotów, liczenie palców u rąk
Wykonuje rzuty w przód oburącz i jednorącz (ręką prawą i lewą)
Naśladuje chód zwierząt
Ustawia się w rzędzie z chwytem rąk i bez chwytu rąk – reaguje na sygnały słowne
Rysuje na temat dowolny kredkami pastelowymi, formuje z plasteliny wałeczki, maluje na dużych i małych powierzchniach kartki
Bawi się i spaceruje w ogrodzie przedszkolnym oraz poza terenem przedszkola, porusza się parami i zachowuje bezpieczeństwo

Listopad w wierszu i piosence

Wiersz „Deszczowe zwierzaki” D. Gellner

Deszczowy baranek,
deszczowy pudelek,
deszczowe zwierzaki
z deszczowych kropelek.
Mają worki z kałużami,
parasole za uszami.
Ciągną wielkie srebrne kosze,
w koszach rynny i kalosze.

Skaczą sobie raz i dwa!
Na organkach deszcz im gra!


Piosenka „Kolorowe listki”  
      
  1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,
            kolorowe listki na wietrze szumiały.
 
            Ref. Szu , szu, szu, szumiały wesoło
                   szu, szu , szu wirowały w koło. / bis
 
         2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
             kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
 
             Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
                    hop, hop, hop, w koło wirowały. / bis
 
         3. Kolorowe listki spadły już na trawę,
             kolorowe listki skończyły zabawę.
 
             Ref. Cicho, sza, listki zasypiają,
                    cicho, sza, oczka zamykają. / bis

Piosenka „Wiewióreczka mała”

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała bis

1. Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka
Tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz,
tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz, bis

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała bis

2. Spotkała owieczkę ,tańczyli poleczkę
Raz i dwa i, Raz i dwa i, tańczyli poleczkę bis

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała bis

3. Spotkała ślimaka, tańczą kujawiaka.
Raz i dwa,Raz i dwa, trzy tańczą kujawiaka bis

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała bis

4 Spotkała szaraka ,tańczą krakowiaka
Dookoła polany ,tańczą krakowiaka bis