menu

4-latki Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

2017-09-02 15:55:49 (ost. akt: 2017-09-05 17:12:45)

Tematy kompleksowe:

1.” W moim przedszkolu zgodnie się bawimy i dbamy o bezpieczeństwo”.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃ dla grupy dzieci 4 letnich.

Dziecko:


– zna otoczenie, w którym przebywa i zasady dotyczące bezpiecznej zabawy
– używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę
– zna zasady obowiązujące w przedszkolu, rozumie znaczenie słowa „ kodeks”
– wymienia imiona kolegów, potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem
– rozpoznaje wśród innych napisów swoje imię
– rozpoznaje swój znaczek w szatni i rozumie w jaki sposób znaczki pomagają zachować
porządek np. w szatni
– szanuje zabawki i odkłada je na wyznaczone miejsce
– nazywa aktualną porę roku – jesień
– nazywa i wskazuje części ciała: głowa, ramiona, stopa, dłoń, kolano, łokieć ….
– określa położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała, używając wyrażeń: przede
mną, za mną, z boku
– wskazuje i nazywa położenie przedmiotów w przestrzeni: między, wyżej, niżej, bliżej, dalej
– próbuje określić prawą i lewą stronę swojego ciała pokazując np. prawą nogę, lewą rękę
– porusza się w przestrzeni w wyznaczonym kierunku i rozumie polecenia: idź przed siebie,
cofnij się, stań z boku
– dostrzega różnicę pomiędzy hałasem a ciszą, określa kierunek pochodzenia dźwięku
– improwizuje ruchem i mimiką fragmenty opowiadania.
– wyklaskuje, wytupuje, wystukuje prosty rytm
– odgrywa scenki sytuacyjne oraz wie, jak należy się zachować w różnych sytuacjach
– uczestniczy w zabawach ruchowych: ustawia się w rzędzie na linii, rzuca oburącz w przód,
górę i na odległość, biega na wprost do oznaczonego miejsca, stoi na jednej nodze (z
wykonywaniem dodatkowych czynności np. przekładanie woreczka pod kolanem
wzniesionej nogi )
– rytmizuje rymowankę z jednoczesnym tupaniem lub/i klaskaniem
– wykonuje prace plastyczne: maluje farbami, rysuje kredkami, lepi dowolne formy z masy
solnej, tworzy kompozycje z materiałów odpadowych
– próbuje opowiedzieć, co się dzieje na obrazku używając zdań pojedynczych
– potrafi podać przykłady zabaw w przedszkolu
– podejmuje próby opowiedzenia treści własnej historyjki w oparciu o 3 obrazki
– klasyfikuje przedmioty służące do zabawy i do sprzątania

Wrzesień w wierszu i w piosence.Wiersz „ Kodeks czterolatka”

Czterolatek dobrze wie,
Jak ma w grupie bawić się.
Lalką, piłką czy klockami,
Zawsze w zgodzie z kolegami.

Czterolatek nie narzeka,
Na swoją kolej grzecznie czeka.
Chociaż czasem ktoś się krzywi,
Wszyscy muszą być cierpliwi.

Czterolatek, zuch nie lada,
Po zabawie sam układa:
Auta, misie w równym rządku,
Bo nie boi się porządku.

Zna przedszkolak moc książeczek,
Lecz nie podrze ich karteczek,
Delikatnie je przekłada-
Niszczyć książek nie wypada.


Piosenka „ Do przedszkola


Do przedszkola co dzień rano
idę z tata albo z mamą.
Bo tam już czekają na mnie
piłki, klocki, auta, lale.
Ref.: Kto chce, kto chce się bawić z nami
do przedszkola zapraszamy x2

Do przedszkola drogę znasz,
bo już cztery lata masz.
Poskaczemy na skakance,
uczeszemy włosy lalce,
z klocków wieżę ułożymy,
w chowanego się bawimy.
Ref.: Kto chce, kto chce się bawić z nami
do przedszkola zapraszamy x2

Do przedszkola drogę znasz,
bo już cztery lata masz.
Wycinamy wycinanki,
zgadujemy zgadywanki.
Na cymbałkach sobie gramy
i skaczemy i śpiewamy.
Refren: Kto chce, kto chce się bawić z nami
do przedszkola zapraszamy x2

Do przedszkola drogę znasz,
bo już cztery lata masz.
Jeszcze w berka, kucanego
pobawimy się z kolegą.
Piłkę sobie porzucamy
albo bajek posłuchamy.
Refren: Kto chce, kto chce się bawić z nami
do przedszkola zapraszamy x2
Do przedszkola drogę znasz, bo już cztery lata masz.


Piosenka „ Mam chusteczkę haftowaną.”


Mam chusteczkę haftowaną
Co ma cztery rogi
Kogo kocham, kogo lubię
Rzucę mu pod nogi
Tej nie kocham
Tej nie lubię
Tej nie pocałuję
A chusteczkę haftowaną Tobie podaruję

Mam chusteczkę haftowaną
Co ma cztery rogi
Kogo kocham, kogo lubię
Rzucę mu pod nogi
Tej nie kocham
Tej nie lubię
Tej nie pocałuję
A chusteczkę haftowaną Tobie podaruję