menu

4-latki Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

2017-09-02 15:55:49 (ost. akt: 2018-02-02 21:34:01)

Tematy kompleksowe:

1. Zima może być wesoła.
2. Zwierzęta zimą.Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc LUTY dla grupy dzieci 4 letnich.

Dziecko:

• dokonać właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji; odróżnia miejsca bezpieczne od niebezpiecznych do zabawy; wie, że należy zachować bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych (odpowiednie miejsce, dozór osób dorosłych, itp.),
• potrafi wymienić zimowe sporty, np.: narciarstwo, saneczkarstwo, łyżwiarstwo, hokej,
• opowiada, jak można bawić się zimą, np.: można lepić bałwana, rzucać się śnieżkami, jeździć na nartach, itp.,
• wie, jaką mamy obecnie porę roku – zima, wie, że zimą pada śnieg, jest mróz, drzewa nie mają liści, itp.,
• rozumie potrzebę dokarmiania ptaków zimą; rozpoznaje i nazywa: wróbla, sikorkę, gołębia, wie, jakie są ich przysmaki, sikorka: słonina, wróbel, gołąb: okruszki chleba, ziarenka,
• wspólnie z nauczycielką umieszcza przysmaki dla ptaków w karmniku w ogrodzie przedszkolnym,
• wie, kto dostarcza jedzenie zwierzętom w lesie: leśniczy; wie jak nazywa się miejsce
w którym leśniczy zostawia zwierzętom pożywienie: paśnik,
• rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne: dzik, sarna, jeleń, zając,
• wie, czym jest komputer, Internet i do czego służą, np.: do poszukiwania różnych informacji; wie, że korzystać z Internetu należy tylko za zgodą rodziców lub osób dorosłych,
• korzysta ze zgromadzonej już wiedzy o związkach przyczynowo – skutkowych, np.,
wie co zrobić, aby wyjść z rozmaitych opresji; rozumie przyczyny i skutki określonych sytuacji, np.: chodzenie po zamarzniętym stawie, jeziorze,
• układa historyjkę obrazkową składająca się z trzech (i więcej) obrazków, próbuje opowiedzieć historyjkę na podstawie obrazków, próbuje używać określeń: najpierw, potem, na końcu, omawia kolejne obrazki wskazując związek przyczynowo – skutkowy przedstawionej sytuacji,
• porównuje i określa liczebność dwóch zbiorów, używa określeń: mniej, więcej, tyle samo; rozumie, że różnica liczebności zbiorów nie zależy od wielkości liczonych elementów, wskazuje różnice liczebności zbiorów za pomocą wyrażeń: jest mniej..,
jest więcej,
• odtwarza ruchem treść piosenki, próbuje grać na instrumentach perkusyjnych refren piosenki; tworzy swobodne improwizacje ruchowe do muzyki poważnej,
• wykonuje prace plastyczne: maluje, rysuje, lepi z masy solnej, plasteliny, wycina, wydziera z kolorowego papieru,
• nauczy się wiersza: „Zabawa zimą”, oraz piosenek: „Sporty zimowe” i „Ptaszki zimą”,
• weźmie udział w: serduszkowym balu karnawałowym, urodzinach lutowych Jubilatów, obejrzy przedstawienie teatralne w przedszkolu, pt.: „Komputerowe przygody Wesołka”.Luty w wierszu i w piosence.


Wiersz: „Zabawa zimą”

1. Spójrz za okno - śnieg już pada!
Przykrył domy i uliczki.
Chodźmy szybko na plac zabaw!
Gdzie są twoje rękawiczki?

2. Porzucamy się śnieżkami
i bałwana ulepimy.
Popatrz, dzieci z saneczkami!
Może do nich dołączymy?

3. Bardzo fajny ten pagórek!
Trzeba się z sankami wdrapać,
tylko mocno trzymaj sznurek...
Oj, zjechały, ale gapa!

4. Zobacz tam jest lodowisko.
Dam ci łyżwy - dalej, śmiało!
Och, uważaj! Ale ślisko...
Uff, niewiele brakowało.

5. A śnieg ciągle sypie, prószy,
niknie pod nim chodnik, trawa...
Chociaż mróz nas szczypie w uszy -
zimą świetna jest zabawa!


Piosenka: „Sport to zdrowie”

1. Sport to zdrowie! – woła zima.
Nic nas w domu nie zatrzyma.
Choć mróz szczypie w uszy, aj, aj, aj,
Nura w zaspę śniegu daj!
Choć mróz szczypie w uszy, aj, aj, aj,
Nura w zaspę śniegu daj!

2. Gdy na stoku szlak przetarty
Trzeba wybrać się na narty.
I szusować szu, szu, szu,
Nawet jeśli braknie tchu.
I szusować szu, szu, szu,
Nawet jeśli braknie tchu.

3. Wzywa tafla lodowiska,
W piruecie łyżwa błyska.
Skok z obrotem: hop, la, la
I w hokeja jeszcze gra.
Skok z obrotem: hop, la, la
I w hokeja jeszcze gra.

4. A na sankach saneczkarze
Jadą sami albo w parze.
Pokrzykują: - Hej, hej, hej,
A ty zimny wietrze wiej!
Pokrzykują: - Hej, hej, hej,
A ty zimny wietrze wiej!


„Ptaszki zimą”

1. Biegały ptaszki, biegały
po śniegu zimnym, po białym.
Stukały dzióbkiem w okienko,
rzućże nam prosa ziarenko-ćwir, ćwir,
rzućże nam prosa ziarenko.

2. Biegały ptaszki, biegały
po śniegu zimnym, po białym.
Ziemia na kamień zmarznięta,
czy o nas nikt nie pamięta-ćwir, ćwir,
czy o nas nikt nie pamięta.

3. Wybiegły dzieci z przedszkola,
sypią ziarenka na pola.
Ptaszki ziarenka zebrały
i dalej fur poleciały-fur, fur,
i dalej fur poleciały.