menu

4-5 latki Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

2017-09-02 15:56:36 (ost. akt: 2019-03-31 16:37:10)

Kręgi tematyczne:

1. Praca rolnika
2. Wielkanoc
3. Dbamy o naszą planetę
4. Tajemnice książek


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc KWIECIEŃ dla grupy dzieci 5 letnich

Dziecko:

-rozwinie umiejętność szeregowania;
- zna nazwy roślin rosnących na polu;
-pozna nazwy i działanie maszyn rolniczych;
- potrafi dostrzec różnicę między sianem a słomą;
- pozna tradycję wykonywania palm wielkanocnych;
- potrafi opowiadać i dzielić się własnymi doświadczeniami;
- pozna tradycję ozdabiania jaj;
- doskonali motorykę małą poprzez wykonanie prac plastycznych,
-utrwali nazwy i symbolikę elementów święconki;
- rozpozna i poda nazwę emocji;
- uporządkuje wiedzę na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
-doskonali czytanie globalne;
- pozna polskie i zagraniczne zwyczaje wielkanocne;
-poszerzy wiedzę na temat produktów ekologicznych;
-rozumie swoją odpowiedzialność za środowisko;
- pozna litery Z, z; F, f
- przypomni sobie zasady bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki.
- wie, Jak dbać o przyrodę np. segregować śmieci , nie wyrzucać śmieci do lasu, nie hałasować w lesie itp.
- sadzi sadzonki roślin i ziół w ogrodzie przedszkolnym i dba o nie
- interesuje się pracą ludzi różnych zawodów – przewodnik muzealny, sprzedawca,
- próbuje wyszukać informacje przyrodnicze w książkach i czasopismach
- nazywa zwierzęta żyjące w środowisku przyrodniczym -las
- segreguje śmieci, wrzucając je do odpowiednich pudełek oznaczonych kolorem- plastik- żółte, papier- niebieski, szkło- zielony, brązowy- odpadki biodegradalne,
- próbuje wyjaśnić co to jest recykling
-wie, że nie wolno pozostawiać śmieci w dowolnym miejscu
- układa historyjkę obrazkową według chronologii wydarzeń,
- opowiada treść obrazków, używa określeń: najpierw, potem, później, na końcu,
- rozwinie wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucie odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;
- wie jak można ponownie wykorzystać wybrane odpady powstające w gospodarstwie domowym,
- próbuje omówić obieg wody w przyrodzie
- wie, że woda, która spada na ziemię, zbiera się w zbiornikach wodnych rzekach, morzach, jeziorach
- zna ekologiczne środki transportu
- wie jakie niebezpieczeństwa dla środowiska czyhają przy drodze: hałas, spaliny, wypadki drogowe
- wie, w jaki sposób możemy chronić przyrodę w podróży np. nie hałasować, wybierać komunikację miejską itp.
- doskonali umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;
- pozna pojęcie objętości
- rozbudzi zainteresowania czytelnicze;
- pozna różne rodzaje książek , szanuje książki ;
- weźmie udział w wycieczce do księgarni, oraz do Muzeum Mazurskiego;
- recytuje wiersz „Książka ”; śpiewa piosenki pt. „Bajkowe pisanki”; „Duszki, duszki”
- porównuje ciężar przedmiotów: waży na wadze szalkowej za pomocą wspólnej miary np. jednakowych drewnianych klocków;
- określa różnicę ważonych przedmiotów: cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo;
- rozumie, że ciężar przedmiotu zależy nie od jego wielkości, ale od materiału, z którego on został wykonany;
- zastanawia się, czy tu i tu jest tyle samo, sprawdza równoliczność w porównywanych zbiorach na różne sposoby np. łącząc elementy z obu zbiorów w pary, nakładając jeden na drugi, przykładając, dostawiając, przeliczając;
- wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie;
- przygotuje stroiki wielkanocne na kiermasz stroików wielkanocnych
- weźmie udział w koncercie muzycznym pt. „Mezalians” w wykonaniu zespołu muzycznego Pozytywka , obejrzy film pt.  „Piotruś Królik” , urodzinach dzieci.

Kwiecień w wierszu i piosence

Piosenka:„Duszki, duszki”

1. Żyją w lesie małe duszki,
które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki
i do pracy zapał wielki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne
wstają co dzień bardzo wcześnie
i ziewając raz po raz
zaczynają sprzątać las.

2. Piorą liście, myją szyszki,
aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki,
bo te duszki to czyścioszki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
zaraz duszek za nim leci.
Zaraz siada mu na ręce,
grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej!

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...

Piosenka: „Bajkowe pisanki”
muz.M. Mielnicka-Sypko, sł. Urszula Piotrowska


Do zajączka przyszła kurka:
– Ko, ko, ko, ko – zagdakała.
– Z koszem jajek na pisanki
Mama-kwoka mnie przysłała.
Zając podparł się pod boki:
– A to ci dopiero jajka!
Namaluję na nich tęczę
i na każdym będzie bajka.

Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe.
Rozdamy je z dobrym słowem,
świątecznym życzeniem,
wiosennym marzeniem.

Bajkowe pisanki, bajkowe,
wesołą wiodą rozmowę,
że wiosna za oknem,
że w dyngus ktoś zmoknie.

Rośnie żytko jak na drożdżach
i zieleni się rzeżucha.
Pisankowych opowieści
zając słucha, kurka słucha.

Z bukiecikiem srebrnych bazi
w gości wybrał się baranek.
A dla niego mała kurka
kosz bajkowych ma pisanek.

Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe. Bis

Wiersz: „Książka”

Czemu książka stoi niema?
Może o czymś mówić nie ma?
Jej literek czarne rządki
Smutne jak jesienne grządki.
Czemu taka nudna, pusta,
Jakby jej zamknięto usta?
Aż tu nagle, moja mila,
Niema książka przemówiła.
I gadała i śpiewała,
Czego nie opowiadała!
O przygodach, awanturach,
Ptakach, kwiatach, morzach, górach.
Gdzie to wszystko w niej mieszkało?
Jak to wszystko w niej drzemało?
Chyba nie ma o co pytać:
Nauczyliśmy się czytać.