menu

4-5 latki Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

2017-09-02 15:56:36 (ost. akt: 2018-11-04 16:36:00)

Tematy kompleksowe:

1. „Nasza piękna Polska”- projekt edukacyjny
2. Zwierzęta domowe
3. Zimno, coraz zimniej...


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc LISTOPADdla grupy dzieci 4-5 letnich

Dziecko:

- zna i rozpoznaje Polskie symbole narodowe
- godło, flagę, hymn; rozumie, że symbole narodowe należy szanować 
- czyta globalnie: flaga, Polska
- rozpoznaje na zdjęciach niektóre zabytki, instytucje, ulice znajdujące się w Szczytnie, np. Ruiny Zamku, Ratusz, Urząd Pocztowy, MDK, Ośrodek Zdrowia, Dom Dziecka, Sąd, kościół, molo nad jeziorem Dużym Domowym itp. 
- wskazuje na mapie Polski miasto Szczytno
- ogląda stare zdjęcia, widokówki przedstawiające miasto Szczytno
- podaje nazwę miejscowości w której mieszka - Szczytno
- rozpoznaje sztukę ludową regionu, w którym mieszka,
- rozwija sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastycznych,
- weźmie udział w spacerze pod pomnik Orła Białego w Szczytnie
-weźmie udział w wycieczce do biblioteki miejskiej i zajęciach tam zorganizowanych „Jestem Polką i Polakiem”
-wspólnie przygotuje potrawę regionalną;
-porównuje okresy życia człowieka
- liczy przedmioty w sytuacjach praktycznych, zabawie, bez ograniczenia zakresu liczenia ,
- wyznacza wynik dodawania w zakresie 10
- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10
- kreśli cyfry 1, 2,3,4, 5 w powietrzu i na podłodze itp. 
- przelicza obiekty, klasyfikuje obiekty, porównuje liczebność zbiorów, gromadzi obiekty należące do jednej kategorii,
rozpoznaje głoskę i literę d , y wśród innych głosek i liter oraz podaje jej nazwę,
- tańczy taniec regionalny „Szot”,
-wypełnia kontury litery różnymi materiałami
- wyodrębnia głoski w nagłosie;
-  dzieli wyrazy na sylaby i próbuje dzielić wyrazy jednosylabowe na głoski np. osa, nos
- uczestniczy w ćwiczeniach pobudzających aparat artykulacyjny,
- rozpoznaje zwierzęta domowe i podaje ich nazwy,
- opowiada, jakie zwierzęta są aktywne zimą, jakie zapadają w sen zimowy, w hibernację,
- obserwuje ptaki przylatujące do ogrodu przedszkolnego i podaje ich nazwy,
rozwiązuje zagadki słowne,
- rysuje zwierzęta leśne,
- gra na instrumentach perkusyjnych,
- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
- śpiewa piosenki: „Rodzinny Kraj”, oraz hymn Mazurek Dąbrowskiego,
-pozna wiersz pt. „ Ojczyzna” W. Domeradzki, oraz „Polska” R. Przymus
- obejrzy musical profilaktyczny „Piotruś Pan”
-wysłucha koncertu muzycznego w wykonaniu zespołu „Pozytywka” : „Hej wesele”
-weźmie udział w Dniu Pluszowego Misia, oraz Andrzejkach, a także urodzinach dzieci.

Listopad w wierszu i piosence

„Rodzinny Kraj”
(sł. Urszula Kozłowska, muz. Jerzy Zając)


Szumią stare polskie drzewa, 
wiatr historii wieje
i w gałęziach cicho śpiewa,
sławiąc dawne dzieje. 
Wiedzą o tym wszystkie dzieci
od gór aż po morze, 
że nas strzeże od stuleci
białopióry orzeł.
Ref. A my wsłuchani w wiatru śpiew
tańczymy sobie pośród drzew,
chlapiemy się w strumykach,
pragniemy w deszczu brykać.
Kochamy nasz rodzinny kraj,
gdzie pachnie bzami piękny maj.
Tu chcemy zawsze mieszkać,
po własnych biegać ścieżkach.

Kolorami Polska nasza
przepięknie się mieni: 
błękit nieba, zieleń lasów,
złoty szal jesieni, 
biel i czerwień na sztandarze,
i kwiatów naręcza. 
To ojczyzna naszych marzeń
barwna niczym tęcza.
Ref. A my wsłuchani w wiatru śpiew…

"Polska"
Ryszard Przymus


Polska- to taka kraina, 
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska- Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.

"Ojczyzna"

Włodzimierz Domeradzki

Wszystko dokoła:
dom i przedszkole,
fabryczne dymy,
żelazna kolej...
Kwiaty przy oknie,
klon koło bramy,
słoneczny uśmiech 
kochanej mamy...
I las, co cieniem
dzieci zaprasza-
wszystko to Polska,
Ojczyzna nasza!