menu

4-5 latki Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

2017-09-02 15:56:36 (ost. akt: 2019-02-28 21:46:56)

Kręgi tematyczne:

1. W marcu jak w garncu
2. Porządki w ogrodzie
3. Witaj, wiosno!
4. Zwierzęta na wiejskim podwórku


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc MARZEC dla grupy dzieci 4-5 letnich

Dziecko:

- zna, aktualny miesiąc: marzec
- rozwinie sprawność manualną podczas wykonywania prac plastycznych;
- sprawnie posługuje się nożyczkami ,wycina proste elementy po linii.
- pozna literkę W, w, G, g , utrwali wygląd grafemu litery W i G
- rozwinie wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich;
-potrafi formułować i weryfikować hipotezy;
-rozwinie sprawność ruchową;
- rozbudzi poczucie przynależności do regionu pochodzenia;
-rozwinie umiejętność korzystania z mapy;
-doskonali umiejętność porównywania;
-rozpozna oznaki wiosny;
- czyta globalnie: noc, jajko, pisanka, Baranek, palma , wiosna
- pozna wygląd przeznaczenie i nazwy narzędzi ogrodniczych ;
- pozna właściwości leczniczych warzyw cebulowych, oraz warunki prawidłowej hodowli roślin;
-pozna wartości odżywcze zielonych warzyw oraz sposoby ich przygotowania;
- sieje samodzielnie trawę;
- pozna budowę ciała i środowisko życia ślimaka;
- pozna tradycję topienia marzanny;
-weźmie udział w eksperymencie dotyczącym transportu wody w roślinie;
-pozna podstawowe kroki tańca Krakowiak
- potrafi wydobyć dźwięki z przedmiotów codziennego użytku: łyżki, klocki, gazeta itp.
- rozpozna cyfry od 0 do 10,
- szereguje cyfry rosnąco,
-pozna cykl rozwojowy motyla,
- obdarzy uwagą drugą osobę i porozumiewa się z nią na poziomie komunikatów nie werbalnych np. ilustruje gestami wiersze, opowiadania, piosenki, zagadki pantomimiczne, opowiadania ruchowe
- manipuluje przedmiotami i ustala wynik dodawania i odejmowania w zakresie do 10
- wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie
- buduje dłuższe wypowiedzi na określony temat, np. ilustracji, obejrzanego teatrzyku, jakiegoś wydarzenia;
- porównuje wielkość, kolor, wagę jaj,
- opisuje podobieństwa i różnice pomiędzy kogutem i kurą,
- opowiada ciekawostki o kurze,
- uzupełnia cykl życia kury,
- opisuje, po co są symbole na jajkach i pudełkach od jajek,
- rozpozna i poda nazwy zwierząt wiejskich i ich młodych,
-pozna piosenkę : „W marcu” i „Wkrótce wiosna”, oraz wiersz pt.: „Czekam na Wiosnę”
- obejrzy Eko-teatrzyk - „Powujciowy teatrzyk”,
- weźmie udział w warsztatach: „Kodowanie na dywanie z klockami lego”, oraz w Powitaniu Wiosny i urodzinach dzieci.


Marzec w wierszu i piosence

"W marcu”
(sł. Irena Suchorzewska, muz. Bohdan Riemer)


Raz śnieg pada,
A raz deszczyk,
Na jeziorze
Mróz już trzeszczy.
Błękit nieba
Lśni w kałuży,
Bałwan w słońcu oczy mróży.
Ref: Koniec, koniec zimy,
Przerwa.
Dzwonek.
To nie dzwonek, to skowronek! (x2)

„Wkrótce wiosna”
( sł. B. Lewandowska, muz. Z. Ciechan)


Pierwszy obudził się pierwiosnek
Potem chochoły spadły z róż.
Skowronek śpiewem wołał wiosnę,
żeby na pole przyszła już!

Ref: Bo zima, bo zima
każdemu obrzydła!
Niech słońce jej da pstryczka w nos!
Niech wiosnę, niech wiosnę
przyniosą na skrzydłach
bociek, jaskółka, szpak i kos.

Złoto błysnęło na leszczynach
Zapach obudził senny ul.
Wiosenną orkę chcą zaczynać
głodne gawrony z pustych pól.

Ref: Bo zima, bo zima…

„Czekam na wiosnę”
K. Datkun- Czerniak


Dość mam sanek, nart i śniegu.
Chcę już w piłkę grać!
Po zielonej trawie biegać,
W berka sobie grać!
Dość mam chlapy i roztopów,
Szarych smutnych dni.
Przybądź, wiosno, jak najprędzej,
Rozchmurz niebo mi.
Przynieś kwiaty, promień słonka,
Zieleń liści, ptaków śpiew.
Niech zadźwięczy pieśń skowronka,
Przybądź, przybądź, proszę cię!