menu

4-5 latki Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

2017-09-02 15:56:36 (ost. akt: 2018-09-03 20:07:38)

Tematy kompleksowe:

1. Do przedszkola wracamy- zasady ruchu drogowego poznamy !
2. Już jesień …


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃdla grupy dzieci 4-5 letnich


Dziecko:


- pozna imiona i zainteresowania nowych kolegów i koleżanek ;
-dba o ład i porządek w najbliższym otoczeniu;
-rozwinie poczucie przynależności do grupy rówieśniczej ;
-poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
-wie jak należy się zachować w kontaktach z osobą obcą;
-zna swój adres zamieszkania;
-rozwinie motywację do eksperymentowania, odkrywania własnych zainteresowań,
-wypowiada się na temat poznanych utworów, buduje wypowiedzi poprawne pod względem fleksyjnym;
- układa historyjkę obrazkową, rozumie związki przyczynowo-skutkowe, używa określeń następstw czasu: przedtem, teraz, potem;
-czyta globalnie słowa: plac zabaw, sala, przedszkole;
-nazywa aktualny miesiąc: wrzesień;
- wymienia ustalone zasady funkcjonowania w grupie (kodeks grupowy); rozpoznaje zapis swojego imienia;
- określa za pomocą jakiego zmysłu możemy rozpoznać dźwięki, smaki itp.; określa za pomocą zmysłów podłoże (z szyszkami, folią, piaskiem), zawartość kubeczków (woda z cytryną, woda z cukrem), zapach (wacik z octem, perfumami) itp.
- wymienia różnice między swoim wyglądem a wyglądem innej osoby; wyklaskuje podane rytmy; poprawnie nazywa części ciała; zauważa pojedyncze i podwójne części ciała;
- potrafi opisać słownie i zademonstrować bezpieczne przechodzenie przez jezdnię; rozpoznaje prawidłowe i nieprawidłowe zachowania pieszych i kierowców na ulicy; wymienia miejsca, w których można przechodzić przez jezdnię, wyjaśnia znaczenie świateł na sygnalizatorze;
-wytycza kierunki od obranego przedmiotu lub innej osoby: na lewo od, na prawo od, wskazuje prawą i lewą stronę ciała osoby stojącej naprzeciw
- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
- zapoznaje z graficznym zapisem liczby 1,2,3 i 4
-śpiewa piosenkę : „Plac Zabaw” , oraz „Przedszkole drugi dom”
-recytuje wiersz pt.: „Przejście przez ulicę”;
- rysuje kredkami świecowymi, maluje farbami, lepi masy solnej, konstruuje budowle z różnorodnych klocków , łączy różne technik plastyczne, wycina kształty; 
- przestrzega zakazu nie oddalania się od grupy (z określonego miejsca);
- unika niebezpiecznych zabaw i zachowań;
- uważnie porusza się po budynku przedszkola oraz w ogrodzie przedszkolnym;
- weźmie udział w zabawach z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, Dnia Chłopca i urodzin dzieci


Wrzesień w wierszu i piosence

„Przejście przez ulicę”- wiersz J. Koczanowskiej

W dużym mieście wielki ruch,
Samochodów wiele,
W dużym mieście wielki ruch,
Jeśli chcesz bezpiecznym być,
Musisz o tym wiedzieć:

Przez ulicę można przejść
Tylko w takim miejscu,
Gdzie mrugają światła dwa,
Pasy są na przejściu.

To czerwone woła: STOP,
Stój i czekaj grzecznie,
A zielone prosi- idź,
Możesz przejść bezpiecznie.


Zapamiętaj jeszcze to:
Gdy po mieście chodzisz,
Musisz pod opieką być
Dorosłej osoby!


„Przedszkole drugi dom” muz. I sł. Krystyna Bożek-Gowik

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref. Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali
wesoło bawię się,
kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.

2. Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać,
lecz na mnie auto czeka i miś.
W co będziemy bawić się dziś?

Ref. Ja chodzę tam co dzień...

3. Zamiast mamy Panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni.

„Plac Zabaw” sł. Małgorzata Ostojewska muz. Irena Bogucka

1.Już w oczach radość, bo słońce świeci,
na spacer pora iść.
Na placu zabaw jest dużo dzieci,
bawić się chodźmy dziś.

Ref.: Plac zabaw, plac zabaw
Tu z kolegami poznasz zabaw sto.
Plac zabaw, plac zabaw,
W słoneczne dni odwiedzasz go.

2.Są tu drabinki i karuzela,
każdy się kręcić chce!
A w piaskownicy z mokrego piasku
babki zrobimy dwie.
Ref.: Plac zabaw, plac …