menu

5-latki Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

2017-09-02 15:59:07 (ost. akt: 2018-04-03 18:42:35)

Tematy kompleksowe:

„Ekoludkiem z nami zostań”- projekt edukacyjnyZamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc KWIECIEŃ dla grupy dzieci 5 letnich.

Dziecko:

- wie jak powinien zachowywać się „Mały Ekolog” np. segregować śmieci, oszczędzać wodę, szanować przyrodę itp.
- tworzy Kodeks Małego Ekologa
- wie, Jak dbać o przyrodę np. segregować śmieć, nie wyrzucać śmieci do lasu, nie hałasować w lesie itp.
- sadzi sadzonkę drzewa i ziół w ogrodzie przedszkolnym i dba o nie
- interesuje się pracą ludzi różnych zawodów – leśnik, bibliotekarka
- próbuje wyszukać informacji przyrodniczych w książkach i czasopismach
- nazywa zwierzęta żyjące w środowisku przyrodniczym -las
segreguje śmieci, wrzucając je do odpowiednich pudełek oznaczonych kolorem- plastik- żółte, papier- niebieski, szkło- zielony, brązowy- odpadki biodegradowalne
-wie, że nie wolno pozostawiać śmieci w dowolnym miejscu
- układa historyjkę obrazkową według chronologii wydarzeń,
- opowiada treść obrazków, używa określeń: najpierw, potem, później, na końcu,
- próbuje wyjaśnić co to jest recykling
- wie jak można ponownie wykorzystać wybrane odpady powstające w gospodarstwie domowym,
- próbuje omówić obieg wody w przyrodzie
- wie, że woda, która spada na ziemię, zbiera się w zbiornikach wodnych rzekach, morzach, jeziorach
- zna ekologiczne środki transportu
- wie jakie niebezpieczeństwa dla środowiska czyhają przy drodze: hałas, spaliny, wypadki drogowe
- wie, w jaki sposób możemy chronić przyrodę w podróży np. nie hałasować, wybierać komunikację miejską itp.
- recytuje wiersz „Obietnica”; śpiewa piosenki pt. „Ziemia to wyspa Zielona”; „Ekologia”
- porównuje ciężar przedmiotów: waży na wadze szalkowej za pomocą wspólnej miary np. jednakowych drewnianych klocków;
- określa różnicę ważonych przedmiotów: cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo;
- rozumie, że ciężar przedmiotu zależy nie od jego wielkości, ale od materiału, z którego on został wykonany;
- ustala równoliczność w sytuacjach życiowych i w sytuacjach zadaniowych o następującej organizacji
- zastanawia się, czy tu i tu jest tyle samo, sprawdza równoliczność w porównywanych zbiorach na różne sposoby np. łącząc elementy z obu zbiorów w pary, nakładając jeden na drugi, przykładając, dostawiając, przeliczając;
- wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie;
- weźmie udział w koncercie pt. „Muzyka smutku i radości” w wykonaniu zespołu Pozytywka, uroczystości z okazji Międzynarodowy Dzień Ziemi „O Ziemię dbamy, bo ją kochamy”Kwiecień w wierszu i w piosence.

Wiersz „Obietnica”

My mali Strażnicy Przyrody
Ziemio dziś obiecujemy Tobie:
Chronić twe pola i łąki
Dbać o żuki i biedronki

Chronić twe morza i wody
Nie zanieczyszczać przyrody.
Dbać o zwierzęta, rośliny
Nie znęcać się nad nimi.
Karmić, poić i podlewać

Wciąż sadzić młode drzewa.
Aby, gdy odejdziemy -
Ziemia nadal istniała
I swym wyglądem
wszystkim Raj przypominała.

Piosenka „Ekologia”

Ekologia – słowo znane,
W całym świecie powtarzane.
Znaczy, by nie było śmieci
i świat czysty miały dzieci.
Kto chce chronić środowisko
Musi o nim wiedzieć wszystko
Więc dlatego dziś się uczmy
Jak najlepiej chronić je.

Mrówka, ptak, czy jakieś zwierzę,
Czysty domek chce mieć przecież.
A gdy tylko patrzy wkoło,
To co widzi? Wszędzie śmieci,
Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie
I od święta i na co dzień.
Każdy śmieć do kosza włóż
Wtedy czysto będzie już!

Piosenka „Ziemia To wyspa Zielona”

Nie warto mieszkać na Marsie,
Nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
Powtarzam to każdemu.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.

Chcę poznać życie delfinów
I wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
I z kotem móc się bawić.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.

Posadźmy kwiatów tysiące.
Posadźmy krzewy i drzewa,
Niech z nieba uśmiecha się słońce,
Pozwólmy ptakom śpiewać.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.