menu

6 latki I Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

2017-09-02 15:59:52 (ost. akt: 2019-02-05 09:45:44)

Kręgi tematyczne:

1. Jak mądrze korzystać z technologii?
2. W teatrze
3. Mali artyści to my!


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc LUTY dla grupy dzieci 6 letnich.

Dziecko:

- wypowiada się na temat sposobów spędzania czasu wolnego z rodziną
- poznaje zawód informatyka i dowiaduje się, na czym polega jego praca
- radzi sobie z emocjami podczas korzystania z komputera oraz właściwie reaguje na przejawy zachowań innych
- zna zalety korzystania z komputera
- zna zagrożenia płynące z korzystania z komputera
- poznaje zasady bezpiecznego korzystania z komputera i przestrzega ich
- rozumie wartość przyjaźni, więzi uczuciowych z ludźmi, określa morał wiersza podkreślający wartość przyjaźni
- koduje i dekoduje umowne znaki, zastępując liczby liczmanami
- odgrywa scenki teatralne, wciela się w określone role IV.1.
- wysnuwa wnioski z zaprezentowanych scenek
- rozpoznaje drukowane i pisane litery „r R”, „s S”, „wW”, „zZ”
- czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
- wypowiada się na temat programów telewizyjnych przeznaczonych dla dzieci
- określa, ile czasu poświęca na korzystanie z telewizji i komputera
- określa zasady korzystania z telewizji
- potrafi wyjaśnić pojęcia „wyobraźnia”
- łączy zdania z odpowiednimi ilustracjami
- porusza się w otoczeniu zgodnie z poleceniami, rozróżnia lewą i prawą stronę
- wykonuje pracę plastyczną według wzoru
- sprawnie posługuje się nożyczkami, wycinając po liniach prostych
- poznaje graficzny zapis liczby 10
- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
- rozwija poczucie rytmu, wie, które instrumenty odtwarzają rytm zwrotek oraz refrenu
- określa charakter, nastrój, tempo oraz zespół wykonawczy dwóch wysłuchanych utworów
- śledzi losy bohaterów przedstawienia i potrafi opowiedzieć
- rozróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości
- porusza się w otoczeniu zgodnie z poleceniami, rozróżnia lewą
i prawą stronę
- dobiera w pary dawne i współczesne urządzenia, określa różnice, podobieństwa i ich funkcje
- nawiązuje relacje, wyraża swoje emocje
- projektuje logo programu
- wciela się w role odgrywając scenki sytuacyjne, wykorzystuje akcesoria do odegrania zaplanowanych scen
- ocenia postępowanie bohaterów opowiadania, którzy prezentują postawy właściwe i naganne, zdaje sobie sprawę z konsekwencji zachowań
- wykonuje ćwiczenia oddechowe, rozdmuchuje plamy z farby, tworząc z nich obrazy, nadaje znaczenie swoim wytworom


Luty w wierszu i piosence

Wiersz: „Mój kolega komputer”
(Stanisław Karaszewski)

Mam komputer supernowy
Z monitorem kolorowym,
Klawiaturą, stacją dysków
I malutką, zwinną myszką!
Mój komputer, mój komputer,
On jest super, super, super!
On najlepszym jest kolegą,
nie potrzeba mi innego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach!
Nagle, rety! Co się dzieje?!
W komputerze coś szaleje,
Wirus groźny niesłychanie
Pożarł program, połknął pamięć!
Wirus popsuł mi komputer,
Już komputer nie jest super!
Ale za to mam dobrego,
Mam kolegę prawdziwego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach.


Piosenka: "Zagram dzieciom"


Zaraz siądę sobie w kącie,
zagram dzieciom na trójkącie.
Trójkąt srebrne oczy ma,
srebrnym głosem chętnie gra.

Czary - mary,
weź pałeczkę do ręki,
czary - mary,
wyczarują się dźwięki.
Czary - mary,
i na pewno w tych dźwiękach
jest zaklęta,
zaklęta piosenka.

To są dzwonki, to pałeczka,
zagram dzieciom na dzwoneczkach.
Zagram cicho - sol, do, mi,
niech się wszystkim dobrze śpi.
Czary - mary, weź pałeczkę do ręki...


Fajnie w Internecie

Zwrotka1
Fajnie w Internecie spędzam czas
I wszystkie zasady dobrze znam.
Imię – nie podaję!
Nazwisko – nie podaję!
Zdjęcia – nie wysyłam!
I tego się w sieci trzymam!

Ref.
Necio to wie i każdy to wie,
W Internecie bawimy się.
Necio to wie i każdy to wie,
Razem z Neciem w Internecie,
Nie nudzimy się!

Zwrotka2
Klikam w sieci, patrzę, słucham, gram;
Z mamą, tatą - wiem, nie jestem sam.
Numer- nie podaję!
Adres – nie podaję!
Sieciuch – chce wykiwać!
NECIO.PL nas wzywa!

Ref.
Necio to wie i każdy to wie,
W Internecie bawimy się.
Necio to wie i każdy to wie,
Razem z Neciem w Internecie,
Nie nudzimy się!