menu

5-6 latki Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

2017-09-02 15:59:52 (ost. akt: 2017-11-16 16:36:02)

Tematy kompleksowe:

1. Jesienne nastroje
2. W świecie bajek
3. Tutaj rosły paprocie

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc LISTOPAD dla grupy dzieci 5 - 6 letnich.


Dziecko:

-rozpoznaje i nazywa literę i, t, d, k : drukowaną i pisaną, małą i wielką
-wymienia właściwości fizyczne wody
-wyjaśnia, na czym polega zjawisko krążenia wody w przyrodzie
-łączy w pracy plastycznej różne techniki
-wyciąga wnioski z prostych doświadczeń
-śpiewa piosenkę „Jesień, jesieniucha”
-tworzy zbiory przedmiotów, uwzględniając dwie cechy jakościowe
-rozwiązuje zagadki tematycznie związane z jesienią
-wymienia nazwę aktualnego miesiąca
-maluje jesienne drzewa z zastosowaniem techniki „mokre w mokrym
-wyjaśnia znaczenie prądu dla ludzi
-reaguje w odpowiedni sposób na różnice dynamiczne w piosence
-podaje nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
-stosuje zwroty: Jestem Polakiem, Mieszkam w Polsce, Mówię po polsku
-zna legendę, wiersze i opowiadania dotyczące historii państwa polskiego
-zna ważniejsze wydarzenia z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej
-stosuje znak „=”
-wymienia bohaterów znanych baśni
-wymienia etapy powstawania książki
-tworzy własną książeczkę
-wykonuje zakładkę do książki z zastosowaniem różnych technik
-określa kierunek linii melodycznej piosenki
-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt
-dzieli słowa na sylaby i na głoski
-wypowiada się na temat roślin i zwierząt występujących w czasach prehistorycznych
-wymienia prawdopodobne przyczyny wyginięcia dinozaurów
-akompaniuje na kołatce do piosenki
-wymienia właściwości fizyczne węgla kamiennego i soli kamiennej
-posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6
-wymienia produkty powstałe z węgla
-wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem węgla drzewnego


Listopad w wierszu i piosencePiosenka „Jesień - jesieniucha”


I. Ale plucha, ch, cha, cha,
Plucha, cha, cha, cha!
Ale dmucha, cha, cha,
Dmucha, cha, cha!

Ref. Niech tam leje,
Niech tam wieje,
Ja się bawię,
Ja się śmieję.

II. Żółta grucha, cha, cha,
Grucha, cha, cha!
Hop, do brzucha, cha, cha,
Brzucha, cha, cha!

III. Dla mnie jesień
To jest mucha, cha, cha!
Jesień, jesień,
Jesieniucha, cha, cha!


„Węglowa rodzinka”

To węglowa jest rodzina:
parafina, peleryna,
duża piłka w białe groszki
i z apteki proszek gorzki,
i ołówek w twym piórniku,
i z plastiku sześć koszyków
gąbka, co się moczy w wodzie,
i benzyna w samochodzie,
czarna smoła, biała świeca –
to rodzina węgla z pieca.
Widzę już zdziwione miny..
– Co ma węgiel do benzyny?
– Czy jest z węglem spokrewniona
gąbka miękka i czerwona?
Otóż właśnie – wiem na pewno,
że jest jego bliską krewną:
węgla jest po odrobinie
w parafinie, w pelerynie,
w białej piłce w duże groszki
i z apteki – w proszku gorzkim,
i w ołówku w twym piórniku,
i w koszyku tym z plastyku…
Nawet świeczki, te z choinki –
to też węgla są kuzynki.
Lecz wśród wielkiej tej rodziny,
wśród kuzynów i rodzeństwa,
nie ma ani odrobiny
rodzinnego podobieństwa.
Węgiel jest jak czarna skała,
koszyk żółty, świeca biała.
Skąd się wzięły te różnice?
O! To już są tajemnice,
które kryją się w fabryce.

Władysław Bełza
„Katechizm polskiego dziecka”


— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.5
- Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?10
- Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.5
- A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien?20
— Oddać życie


"OJCZYZNA" - Włodzimierz Domeradzki


Wszystko dokoła:

dom i przedszkole,

fabryczne dymy,

żelazna kolej...

Kwiaty przy oknie,

klon koło bramy,

słoneczny uśmiech

kochanej mamy...

I las, co cieniem

dzieci zaprasza-

wszystko to Polska,

Ojczyzna nasza!