menu

5-6 latki Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

2017-09-02 15:59:52 (ost. akt: 2018-02-06 23:23:40)

Tematy kompleksowe:

1. 1. Zwierzęta zimą
2. W karnawale wielkie bale
3. Smyki kodują

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc LUTY dla grupy dzieci 5 - 6 letnich.


Dziecko:

-rozpoznaje i nazywa literę g, w : drukowaną i pisaną, małą i wielką
-wymienia tradycje związane z karnawałem
-podejmuje rozbudowane zabawy odgrywając określone role
i wykorzystując akcesoria
-respektuje wspólnie ustalone zasady w grupie
-wesoło bawi się przy muzyce
-wie, jakie zagrożenia czyhają na dziecko w sieci
-wie, dlaczego nie należy dużo czasu spędzać przed komputerem
-wie, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z komputera
-wie, z jakich części składa się komputer
-potrafi rozwiązać zadanie na podstawie podanych informacji
-wie dlaczego należy dokarmiać zwierzęta zimą,
-wie, jak można pomóc ptakom przetrwać zimę
-zna wygląd gila i sikorki
-zna nazwy ptaków, które zimują i ich charakterystyczne cechy
-uważnie obserwuje otoczenie
- poznaje korzyści i szkody, jakie niesie ze sobą śnieg
-wykazuje współczucie i zainteresowanie losem zwierząt w czasie zimy
-dokarmia ptaki zimą
-doskonali spostrzegawczość i umiejętność liczenia w zakresie 10
-bezpiecznie i prawidłowo posługuje się nożyczkami
-odkrywa zjawisko elektrostatyczności
-ogląda płatki śniegowe pod lupą
-zna słowa i melodię piosenki „Śniegowa samba”
- samodzielnie planuje przebieg zabawy
- samodzielnie wybiera materiały potrzebne do zabawy
- zna zwyczaj obdarowywania się serduszkami lub drobnymi prezentami
w Walentynki


Luty w wierszu i piosence