menu

5-6 latki Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

2017-09-02 15:59:52 (ost. akt: 2017-09-11 17:54:44)

Tematy kompleksowe:

1. ” Witajcie w przedszkolu”.
2. ” Droga do przedszkola”.
3.” To były wakacje!”.
4. ” Nadeszła Jesień”.


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃ dla grupy dzieci 5 – 6 letnich.Dziecko:

-nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu i wie do czego one służą
-wymienia zwyczaje panujące w przedszkolu
-dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie kolegów i koleżanek, potrafi
je określić
-pamięta imiona kolegów i koleżanek z grupy
-rozpoznaje zapis swojego imienia
-wyraża muzykę ruchem
-dzieli słowa na sylaby
-rozpoznaje zachowania prawidłowe i nieprawidłowe na ulicy
-prawidłowo przechodzi przez jezdnię
-rozpoznaje pasy i znak przejścia dla pieszych
-prawidłowo przechodzi przez jezdnię
-powtarza usłyszany rytm, ilustruje piosenkę ruchem
-rozpoznaje i nazywa różne pojazdy
-rozpoznaje i nazywa koło
rozpoznaje i nazywa samochody specjalistyczne
-rozpoznaje i nazywa wybrane znaki drogowe
-nazywa i kreśli linie pionowe, poziome i ukośne
-rozpoznaje i nazywa części ciała własne i kolegów
-reaguje ruchem na wolne i szybkie dźwięki
-tworzy kompozycje z zastosowaniem materiału przyrodniczego
-posługuje się określeniami położenia przedmiotów względem siebie
-wyraża swoje przeżycia z zastosowaniem różnych technik plastycznych
-obserwuje rośliny i zwierzęta w naturalnym otoczeniu
-wypowiada się na temat opowiadania
-prawidłowo wymawia głoski b-p
-rozpoznaje i nazywa wybrane grzyby
– nauczy się wierszy” „Zasady przedszkolaka”, „Kolorowy bukiet” i piosenek: „Jesień”, „Będę kierowcą!” „Po wakacjach”
-weźmie udział w obchodach Dnia Przedszkolaka, Dniu Chłopca i urodzinach dzieci

Wrzesień w wierszu i w piosence.


Wiersz „ Kolorowy bukiet”

Do parku przyszły z przedszkola dzieci,
chcą zrobić z liści barwny bukiecik.

Pod dębem leżą brązowe liście.
Liście pod wierzbą błyszczą srebrzyście.

Listki czerwone, jak malowane,
leżą pod klonem i pod kasztanem.

Serduszka złote spadają z brzozy.
Jaś ma ochotę w bukiet je włożyć.

Gdy ten bukiecik stanie na stole,
ozdobi dzieciom całe przedszkole!


Piosenka „ Będę kierowcą.”

I. Jedzie auto coraz prędzej, co za pęd, co za pęd.
Żółte światło, pas na jezdni, teraz skręt, teraz skręt.

Ref. Bardzo trudno być kierowcą, lecz ja mówię wszystkim chłopcom,
że kierowcą, że kierowcą muszę kiedyś być.

II. Szara jezdnia, na tej jezdni aut jest sto, aut jest sto.
Zmiana świateł, tu czerwone, a więc stop, a więc stop.

Ref. Bardzo trudno być kierowcą….

III. Różne światła, różne znaki trzeba znać, trzeba znać.
Muszę wiedzieć, kiedy jechać, kiedy stać, kiedy stać.

Ref. Bardzo trudno być kierowcą….