menu

6 latki I Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

2017-09-02 15:59:52 (ost. akt: 2018-11-07 17:03:35)

Tematy kompleksowe:
1. Jestem Polką, jestem Polakiem
2. Poznajemy świat wokół nas
3. Dawno, dawno temu w Polsce
4. Niesamowita podróż w czasieZamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc LISTOPAD dla grupy dzieci 6 letnich.

Dziecko

- rozpoznaje godło, hymn i barwy narodowe
- szanuje symbole narodowe
- kształtuje uczucia patriotyczne
- wie, co to jest „Europa” i „Unia Europejska”
- rozpoznaje i nazywa litery: l, m, u, k,
- rozwija umiejętność liczenia
- mierzy przedmioty za pomocą różnych miar
- poznaje obraz graficzny liczb: 6 i 7
- doskonali umiejętność opowiadania usłyszanego tekstu
- rozwija zainteresowania muzyczne, ruchowe i plastyczne
- rozwija umiejętność zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym
- kształtuje pożądane zachowania w kontaktach z przyrodą
- rozwija logiczne myślenie przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
- kształtuje poczucie czasu, wskazuje zmiany, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat
- próbuje czytać sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
- czyta globalnie nazwy miast, postaci, itp.
- formułuje wypowiedzi w formie zdań
- ćwiczy umiejętność pisania znaków literopodobnych po śladzie poznanych liter
- rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe, porządkuje zdarzenia w legendzie według kolejności
- przestrzega zasad fair play podczas zabaw z elementem rywalizacji
- kształtuje umiejętność utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas rożnych aktywności
- śpiewa wspólnie hymn – bijąc rekord dla Niepodległej
- uczestniczy w Musicalu Profilaktycznym „Piotruś Pan” i koncercie muzycznym „Hej wesele”
- aktywnie uczestniczy w zabawach z okazji Dnia Pluszowego Misia, Andrzejek i urodzin dzieci

Listopad w wierszu i piosence

Piosenka „Orzeł biały”

„Dzieci, słuchajcie, co wam opowiem,
w Polsce przed laty żyli królowie!
Zamki stawiali, warowne wieże,
Strzegli granicy polscy rycerze!

Polska ma ponad tysiąc lat,
Nad nami – Orzeł Biały.
To nasze godło, to nasz znak,
Królewski ptak wspaniały!

Z legend poznamy Polski pradzieje,
Piasta, co władcą był – kołodziejem,
Wandę królewnę i króla Kraka,
Smoka co niegdyś na Kraków napadł!

Polska ma ponad tysiąc lat,
Nad nami – Orzeł Biały.
To nasze godło, to nasz znak,
Królewski ptak wspaniały!

Wiemy o Czechu. Lechu i Rusie,
Warsie i Sawie, i o Krakusie.
Polska historia pełna świetności;
Dumni jesteśmy z naszej przeszłości!


Piosenka „Rodzinny kraj” 


1. Szumią stare polskie drzewa,
wiatr historii wieje
i w gałęziach cicho śpiewa,
sławiąc dawne dzieje.
Wiedzą o tym wszystkie dzieci
od gór aż po morze,
że nas strzeże od stuleci
białopióry orzeł. 

ref. A my wsłuchani w wiatru śpiew
tańczymy sobie pośród drzew,
chlapiemy się w strumykach,
pragniemy w deszczu brykać.
Kochamy nasz rodzinny kraj,
gdzie pachnie bzami piękny maj.
Tu chcemy zawsze mieszkać,
po własnych biegać ścieżkach. 

2. Kolorami Polska nasza
przepięknie się mieni:
błękit nieba, zieleń lasów,
złoty szal jesieni,
biel i czerwień na sztandarze,
i kwiatów naręcza.
To ojczyzna naszych marzeń
barwna niczym tęcza.


Wiersz "Twój dom"
Wanda Chotomska

Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze -
chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.

W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.