menu

6-latki Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

2017-09-02 16:01:48 (ost. akt: 2017-11-12 17:37:05)

Tematy kompleksowe:

1. " Moja mała Ojczyzna" - projekt edukacyjny.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc LISTOPAD dla grupy dzieci 6 letnich.

Dziecko:

- dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej
- wie, kto to jest patriota
- wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce; rozróżnia polskie symbole narodowe: godło, flaga, hymn; rozumie, że do symboli narodowych należy odnosić się z szacunkiem
- pozna litery: i I, d D, l L, k K
-czyta globalnie: flaga, godło, hymn, Warszawa, Syrenka, Zamek Królewski, Łazienki, Zamek Królewski, Grób Nieznanego Żołnierza
- pozna historię Polski związaną z obchodami Święta Niepodległości, składa kwiaty pod pomnikiem Orła Białego
- zna legendę, która opowiada o powstaniu Warszawy;
- zna legendę, która opowiada o powstaniu państwa polskiego
- zna symbole Unii Europejskiej - hymn, maskotkę Syriusz, poznaje historię o Zeusie i księżniczce Europie, zna pojęcie „mit”
- wie, jakimi kolorami zaznaczone są na mapie góry, niziny, rzeki, jeziora i morze; umie rozpoznać i nazwać krajobraz nizinny, nadmorski, górski; umie wskazać na mapie rzekę Wisłę
- potrafi wskazać na mapie gorę, dół, lewą stronę , prawą stronę mapy; czyta globalnie nazwy miast: Warszawa, Kraków, Toruń, Gdańsk, nazwę rzeki - Wisła
- uczestniczy w wycieczce do Chaty Mazurskiej, poznaje jak wyglądało życie w dawnych czasach w Szczytnie i na Mazurach (jak wyglądał dom- jak był umeblowany)
- bierze udział w zabawach andrzejkowych
- zwiedza budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie wewnątrz (sale lekcyjne, świetlica, szatnia, sala gimnastyczna,, stołówka), słucha bajki czytanej przez panią bibliotekarkę
- zna miejsce liczby w ciągu liczb naturalnych według wartości wzrastającej, wie, że zero oznacza zbiór pusty, rozpoznaje cyfrę „0”, wyszukuje przedmiotów, których jest 5 i oznacza cyfrą
- porównuje i szacuje długość dwóch, trzech obiektów, określa długość przedmiotów, używając określeń: taki sam, długi, dłuższy, krótki, krótszy.
- zna, nazwę aktualnego miesiąca- listopad
- nauczy się fragmentu wiersza: „Polskie skarby” i piosenek „Polska”, „Nasza warszawska Syrenka

Listopad w wierszu i w piosence.

Wiersz „ Polskie skarby”

Ma Polska skarby trzy
bezcenne, rzecz oczywista,
to hymn narodowy, godło
i sztandar - flaga ojczysta.

Biało - czerwona flaga
powiewa na polskim niebie,
z nią w ręku nasi przodkowie
walczyli o wolność dla ciebie.

A biały orzeł z godła
spogląda pełen powagi,
to symbol polskiego zwycięstwa,
wolności i odwagi.

Hymn narodowy z dumą
śpiewało polskie wojsko,
z radością się go uczymy
dla ciebie, kochana Polsko.Piosenka „ Polska."


1. Czy to noc, czy to dzień
w kraju naszym pięknie jest.
Już od morza, aż po góry.
Szczyty Tatr cudne są,
Giewont dumnie pręży pierś
i wzlatuje ponad chmury.

Ref. Bo to nasz kraj,
nasza Ojczyzna.
Językiem mym –
piękna polszczyzna.
Polska ziemia wzdłuż i wszerz
najcenniejsza dla mnie jest,
zawsze będę mieszkać tutaj./ bis

2. Jezior blask, morza szum,
wszystko dla mnie piękne jest
w ukochanym kraju moim.
Tutaj las, jezior blask
każdym latem wzywa nas,
Wiatr kołysze białe chmury.

Ref. Bo to nasz kraj,


Piosenka „ Nasza warszawska Syrenka."

1.Nasza Warszawska Syrenka
co noc urządza wyprawę.
Nocy się ciemnej nie lęka,
gdy pragnie zwiedzić Warszawę.

Ref. Warszawski Zamek,
Pałac w łazienkach
Nad ciemnym stawem,
Dzielnice nowe i Stare Miasto
w naszej Warszawie.
2.Nasza Warszawska Syrenka
Wisłą powraca nad ranem
Z nią jest wiślana piosenka
i miasto w słońcu skąpane.

Ref. Warszawski Zamek….