menu

6-latki Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

2017-09-02 16:01:48 (ost. akt: 2018-01-31 18:00:58)

Tematy kompleksowe:

1. Pamiętamy o zwierzętach.
2. Zabawy na śniegu.
3. Tak mija nam czas.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc LUTY dla grupy dzieci 6 letnich.

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa literę „g”, „w” małą, wielką, drukowaną i pisaną;
- rozumie konieczność dokarmiania ptaków zimą;
- czytają globalnie nazwy ptaków, które odleciały na zimę do ciepłych krajów i tych , które zostały i przyleciały na zimę (bocian, jaskółka, kaczka, łabędź, sikorka, sójka, wróbel, sroka)
-czyta globalnie: garnek, Gerard, waga, Wiktor;
- stosuje właściwe formy wypowiedzi w dążeniu do realizowanego celu (np. zadaje pytanie; wyciąga wniosek; stawia hipotezę: Sądzę, że…; przedstawia swoje stanowisko: Moim zdaniem…), opowiada co to jest wolny czas i w jaki sposób go spędza
- dostrzega rozwój techniki w różnych obszarach życia codziennego; zauważa postęp techniczny na przestrzeni: zegar słoneczny, wodny, klepsydra, zegarki nakręcane, elektroniczne, na rękę, na ścianę, wodoodporne itd.; telefon, smartphone, tablet, komputer, laptop, aparat cyfrowy), wie czym zajmuje się zegarmistrz;
- tworzy zbiór 8 elementowy poprzez dodanie 1 elementu do zbioru 7 elementowego, poznaje graficzny zapis liczby 8 , posługuje się pojęciem liczby w aspekcie porządkowym w zakresie 8;
- dodaje liczny naturalne w zakresie 8 i więcej w zależności od umiejętności dziecka, poznaje znak „+”
-odczytuje z nauczycielem napisy: miesiąc, dzień, tydzień, godzina i samodzielnie rok, oznacza upływ czasu, od najkrótszego do najdłuższego – godzina, dzień, tydzień, miesiąc, rok;
- odczytuje na zegarach pełne godziny, ustala kolejność zdarzeń- od tego co zdarzyło się wcześniej, do tego, co było najpóźniej;
- uczestniczy w zabawach karnawałowych i walentynkowych;
- odzwierciedla w twórczości plastycznej swoje odczucia i wiedzę o świecie słuchając muzyki poważnej, wypowiada się na temat pracy kolegi, sprawnie posługuje się przyborami w czasie zajęć plastyczno- technicznych np. pędzel, nożyczki, kredki, plastelina itp.
-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem: ilustracyjnych (podczas śpiewu nauczyciela ruchowo ilustruje treść piosenki), inscenizowanych (podział na role i odgrywanie treści piosenki)
- nauczy się wiersza: „Zimowe dni” i piosenek: „Ptasi bar”, „Szybko mija czas"
- bierze udział w spektaklu „Bezpieczeństwo w sieci”


Luty w wierszu i w piosence.

Wiersz: „Zimowe dni”

P. Beręsewicz

Ziemia śniegiem zasypana,
dniom się nie chce wstawać z rana.
Chętnie spałyby dzień cały,
ale Dzieci się zleciały
i wołają: „Niech pan wstanie!
Żal takiego dnia na spanie”
Poniedziałek po kryjomu
tylko nos wystawia z domu.
Wtorek śmielszy jest od brata
i przed domem śnieg zamiata.
Środa śledzi ślad zająca,
czwartek puch z choinek strąca.
Piątek białą kulę toczy,
a sobota, mruży oczy,
do niedzieli śnieżka strzela.
Głośno śmieje się niedziela,
otrzepuje bitwy skutki.
Żal, że w zimie dzień tak krótki.

Piosenka: „Ptasi bar”

(sł. i muz. K.Gowik)


Przyszła zima, otwieramy ptasi bar, ptasi bar,
w którym zawsze jest wesoło, zawsze gwar.
Pan wróbelek jest kelnerem, woła głośno tak:
Zaproszenie tutaj ma każdy ptak!
Ref. Ptasi bar czynny jest cały dzień.
Można dostać tu śniadanko i obiadek też.
Nie odleci zimą stąd żaden głodny ptak.
Karmnik to jest ptasi bar, tak, tak!
W ptasim barze pełno gości, dziobią tu, dziobią tam,
ziarno, chlebek i słodkości dla nich mam.
Dwie sikorki już czekają na słoninki smak.
Zaproszenie tutaj ma każdy ptak.
Ref. Ptasi bar czynny jest cały dzień…
Miło tutaj i wesoło, gwiżdże kos, ćwierka gil,
lubię spędzać tu codziennie kilka chwil.
I choć wicher śnieg przywiewa – mroźny znak,
zaproszenie tutaj ma każdy ptak.
Ref. Ptasi bar czynny jest cały dzień…

Piosenka: „Szybko mija czas"

(sł. i muz. J. Kucharczyk)

1. Mknie godzina za godziną, szybko mija czas,
nie dogonisz ani chwili, czas tak goni nas.
Już minęło kilka godzin, już się kończy dzień,
więc nie zmarnuj ani chwili, spiesz się, spiesz się, spiesz!

Ref.: Tik-tak, tik-tak, bim-bom-bam !
Zegar nam odmierza czas.
Tik-tak, tik-tak, bim-bom-bam!
Czas wciąż goni nas

2. Nowa kartka kalendarza, już kolejny dzień.
Poniedziałek, wtorek, środa, dziś już piątek jest.
Mija tydzień za tygodniem, miesiąc minął już.
I kolejny rok się kończy, nowy już tuż-tuż.

Ref.: Tik-tak, tik-tak, bim-bom-bam !
Zegar nam odmierza czas.
Tik-tak, tik-tak, bim-bom-bam!
Czas wciąż goni nas

3. Tak niedawno byłeś mały, dziś już duży tak
czas przedszkola szybko mija, choć to piękny czas.
Lecz niedługo będzie szkoła, studia, praca znów.
Tak jak mama, tak jak tata będziesz duży już.