menu

6-latki Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

2017-09-02 16:01:48 (ost. akt: 2018-04-03 18:47:48)

Tematy kompleksowe:

1 Na Mazurskich wsiach i łąkach.
2 Dbamy o naszą Polskę i całą planetę.


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc KWIECIEŃ dla grupy dzieci 6 letnich.

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa literę „u”, „c”, „ż” małą, wielką, drukowaną i pisaną
- rozróżnia zwierzęta hodowlane - koń, owca, krowa, koza, świnia, indyk, kura, kaczka oraz ich młode
- wypowiada się na temat opowiadania „Awantura na wiejskim podwórku”, „Król łąk”
- uczestniczy w zajęciu z zakresu edukacji patriotycznej prowadzone przez gości z Instytutu Pamięci Narodowej z Olsztyna
- rozumie, czemu służy recykling, poznaje symbol recyklingu
- wie, jak należy postępować z niewykorzystanymi lekarstwami, zużytymi bateriami i sprzętem elektrycznym
- rozumie potrzebę oszczędzania wody i ochrony środowiska;
- wyjaśnia zjawisko krążenia wody w przyrodzie
- wykorzystuje w zabawie gry matematyczne przygotowane na konkurs „Matematyka na wesoło”
- uczestniczy w quizie patriotycznym „To dla ciebie Polską”
- bierze udział w zabawach badawczych
- uczestniczy w zabawach teatralno-muzycznych w czasie koncertu „Muzyka smutku i radości”- zespołu Pozytywka z Olsztyna
- wie jak zachować się podczas koncertu, słucha utworów wokalnych i instrumentalnych o różnym tempie, nastroju i dynamice, nagradza wykonawców brawami podczas koncertu w Szkole Muzycznej
- zna przedmioty używane w dawnych czasach na Mazurach , bierze udział w tworzeniu kąciku regionalnego „Dawno temu na Mazurach”
- sadzi ziała i kwiaty do kącika przyrodniczego
- bierze udział w zabawach urodzinowych
- nauczy się wiersza „Co to jest przyroda?” D. Gellner
- śpiewa piosenki: .”Na wiejskim podwórku” sł. i muz. J. Kucharczyk i „Nasze uszy słyszą świat”Kwiecień w wierszu i w piosence.

Wiersz: Co to jest przyroda?

Co to jest przyroda?
- To drzewa i kwiaty,
liście i woda.
Motyl nad łąką,
biała stokrotka.

- Przyroda jest wokół,
wszędzie ją spotkasz!
Ptak rozśpiewany,
grające świerszcze ...

- Powiedzcie proszę,
co jeszcze, co jeszcze?
- Kochaj przyrodę!
Szanuj przyrodę!
Omijaj w lesie
Sadzonki młode!

- Szanuj przyrodę!
Kochaj przyrodę!
Kwiatom w doniczkach
nie żałuj wody!

Dbaj o trawniki!
Niech koło domu
będzie wesoło!
Będzie zielono!


Piosenka ,,Nasze uszy słyszą świat"


1.Każdy z nas ma dwoje oczu,
które widzą wszystko, widzą wszystko.
Błękit nieba, biały domek,
zieleń traw i listków, traw i listków.

Ref: Uszy słyszą ptaków śpiew,
dzwonki deszczu, granie drzew.
A nad stawem chóry żab,
nasze uszy słyszą świat!

2.Każdy z nas ma jeden nosek,
do wąchania kwiatków, do wąchania.
Czasem także do kichania, do kichania,
lecz na szczęście, rzadko do kichania.

Ref: Uszy słyszą ptaków śpiew,
dzwonki deszczu, granie drzew.
A nad stawem chmary żab,
nasze uszy słyszą świat.


Piosenka: Na wiejskim podwórku
sł. i muz. J. Kucharczyk

1.Na podwórku już o świcie
zamieszanie, rwetes, krzyki,
pokłóciły się koguty,
kaczki, gęsi i indyki.

Ref. Kwa, kwa, kwa, kwa, gę, gę, gę, gę, gę!
Gul, gul, gul, gul, kukuryku!
Kwa, kwa, gę, gę, kukuryku!
O co tyle krzyku?

2.Krowa muczy, świnki kwiczą,
piesek szczeka: hau, hau, hau.
owce beczą, kozy meczą,
w stajni koń rży: ihahaa!

Ref: Kwa, kwa…

3.Gospodyni rano wstała,
daje paszę , ziarno sypie,
więc przez chwilę na podwórku
będzie troszkę, troszkę ciszej.
Ref: Kwa, kwa…