menu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy dzieci 4 letnich Wiewiórki

2017-09-02 15:55:49 (ost. akt: 2023-09-29 17:58:34)

Krąg tematyczny:

1. Jesień wokół nas.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc PAŹDZIERNIK dla grupy dzieci 4 letnich.

Dziecko:

Dziecko:

- używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę
- nazywa aktualną porę roku – jesień
- szanuje zabawki i odkłada je na wyznaczone miejsce
- określa położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała, używając wyrażeń: przede mną,
za mną, obok mnie.
- wskazuje i nazywa położenie przedmiotów w przestrzeni: między, wyżej, niżej, bliżej, dalej, pod nad.
- improwizuje ruchem i mimiką fragmenty opowiadania
- wyklaskuje, wytupuje, wystukuje prosty rytm
- odgrywa scenki sytuacyjne oraz wie, jak należy się zachować w różnych sytuacjach
- uczestniczy w zabawach ruchowych: przeskakuje przez wyznaczone linie, wspina się i zstępuje
z przygotowanych przedmiotów, czworakuje na wprost oraz w różnych kierunkach, ustawia się
w rzędzie na linii, wzdłuż ściany.
- rytmizuje rymowankę z jednoczesnym tupaniem lub/ i klaskaniem
- wykonuje prace plastyczne: maluje farbami, rysuje kredkami, lepi dowolne formy z masy
solnej, tworzy kompozycje z materiałów odpadowych
- łączy elementy według wybranej cechy
- rozróżnia i nazywa popularne owoce za pomocą smaku i węchu
- próbuje dzielić wyrazy na sylaby
- rozróżnia grzyby jadalne i trujące
- przelicza elementy w zbiorze
- zna zagrożenia obecne w kuchni
- potrafi wskazać zdrową żywność
- potrafi wskazać ubiór odpowiedni do pogody
- wskazuje różnice w pracy lekarza i pielęgniarki
- wskazuje różnice i podobieństwa na dwóch obrazkach
- rozróżnia i nazywa obiekty: wysokie, niskie
- współpracuje w małej grupie
- wciela się w różne role podczas zabaw w teatrzykuPaździernik w wierszu i piosence:


Wiersz „Wiewiórka” Michał Jankowiak

Rudy ogon, ząbki długie,
Jakiś zwierzak szyszkę skubie,
Wiewióreczka mała, chuda,
Robi w lesie różne cuda.

Po gałązkach skacze zwinnie
I żołędzie zbiera pilnie,
Dziś znalazła orzech młody,
Szyszki, grzyby i jagody.

Patrzy na nią mądra sowa,
Gdy do dziupli skrzętnie chowa,
Wszystkie leśne smakołyki,
Nawet pędy i patyki.

Ta wiewiórka ta malutka,
Tańczy w koło wesolutka,
Kitą macha tu i tam,
Nawet fruwa, mówię wam.

Piosenka „Tańcząca wiewióreczka”

Ref.:
Wiewióreczka mała, po lesie biegała,
hop sa sa sa, hop sa sa sa, po lesie biegała. (bis)

1.Spotkała jeżyka,
tańczyli walczyka,
tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała ...

2.Spotkała owieczkę, tańczyli poleczkę,
raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała ...

3.Spotkała ślimaka, tańczą kujawiaka,
raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała ...