menu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy dzieci 6 letnich Pszczółki

2017-09-02 15:59:52 (ost. akt: 2024-06-02 14:43:44)

Kręgi tematyczne:

1. Idzie lato przez świat
2. Żegnamy przedszkole

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc CZERWIEC dla grupy dzieci 6 letnich

Dziecko:

– rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego
– doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy, piosenek i słownictwa w j. angielskim;
– doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr;
– rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w różnorodnych
– rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych i recytatorskich przez naukę nowych piosenek „Hej, przedszkole ukochane”, „Przedszkola czas już minął” oraz wiersza: „Wspomnienia”
– rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej
– rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce;
– kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów,
– stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa
– stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych;
– kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.
– kształtowanie umiejętności współpracy w zespole
– kształtowanie codziennych nawyków higienicznych, wdrażanie do samodzielności
– rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odporności


Czerwiec w wierszu i piosence:

Piosenka „Hej przedszkole ukochane”

1.Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki
A ty już kończysz swe siedem lat
Żegnasz zerówkę lub sześciolatki
I zaraz ruszysz dalej w świat

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok lub dwa

2. A kiedy czerwiec jak woda płynie
Na dworze lata nadchodzi dzień
Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek
Przedszkole właśnie kończy się

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok lub dwa

3. Rzec „do widzenia” trzeba na drogę
Bo po wakacjach nie wrócisz już
Wspominaj często przedszkolne progi
By miłych wspomnień nie krył kurz.

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok lub dwa

Piosenka „Przedszkola czas już minął”

Przedszkola czas już minął nam i jest tak jakoś smutno,
a nasza pani w kącie łka, bo rozstać nam się trudno.
Patrzymy na nią z żalem tak, a w oczach pełno łez.
Jesteśmy znowu w sali, gdzie wspomnień tyle jest.

Ref. W jednym uścisku, złączmy dłonie, niech wszystkie panie przyjdą też.
I tak się wspólnie pożegnamy, przedszkola nadszedł kres.

W serduszkach naszych pamięć tkwi o dniach spędzonych tutaj.
Tak dobrze razem było nam w przedszkolnych ciepłych murach.
W przedszkolu to ostatni dzień, rozstania nadszedł czas
i powolutku, cicho, już opuszczamy Was.

Wiersz „Wspomnienia”

W przedszkolu razem przebywamy
Tutaj nam tak dobrze, jak w domu u mamy
Ale wszyscy wiemy, szybko czas ucieka
I zamiast zabawy, nauka nas czeka.
Skończyły się figle, skończyły swawole
Żegnamy dziś nasze kochane przedszkole.

W tym dniu uroczystym, podziękować chcemy,
Zaśpiewać, zatańczyć jak tylko umiemy.
Lecz nie myślcie sobie, że tu będą cuda.
My sami nie wiemy czy nam się to uda
Ale szczere chęci mamy i za błędy przepraszamy.