menu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy dzieci 6 letnich Pszczółki

2017-09-02 15:59:52 (ost. akt: 2024-04-03 17:37:19)

Kręgi tematyczne:

1.Kultura.
2. Duża i mała ojczyzna
.
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc KWIECIEŃ dla grupy dzieci 6 letnich

Dziecko:

– rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, miejscami użyteczności publicznej, a także zawodami: scenarzysta, aktor, kostiumograf, etnograf;
– rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i mowy opowieściowej, rozwijanie wyobraźni dzieci;
– doskonalenie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;
– pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
– pamięciowe opanowanie wiersza „Tydzień” Jana Brzechwy
– wprowadzanie litery f, F; j,J
– doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 9 i owalu jako figury geometrycznej; stwarzanie możliwości do manipulowania figurami i przedmiotami i obserwacji odbicia lustrzanego; tworzenie osi symetrii przez składanie papieru i obserwowaniu efektów pracy; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;
– kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, zwierząt, przyrody i przedmiotów
– kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem (potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe);
– rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Jestem wszędzie”, „Polska-moja ojczyzna” i tańców „Szewc”, „Klepany”
– rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
– rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci podczas przeprowadzania prostych doświadczeń, obserwowania ich wyników i wyciągania wniosków na tej podstawie;
– rozwijanie doznań sensorycznych i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw
– rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw; stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce.


Kwiecień w wierszu i piosence:


Wiersz ”Tydzień”
Jan Brzechwa

Tydzień dzieci miał siedmioro:
“Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”
Ale przecież nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku,
Wtorek środę wziął pod brodę:
“Chodźmy z sitem czerpać wodę.”
Czwartek w górze igłą grzebie
I zaszywa dziury w niebie.
Chcieli pracę skończyć w piątek,
A to ledwie był początek.
Zamyśliła się sobota:
“Toż dopiero jest robota!”
Poszli razem do niedzieli,
Tam porządnie odpoczęli.
Tydzień drapie się w przedziałek:
“No a gdzie jest poniedziałek?”
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku –
I tak dalej…

Piosenka „Polska to moja ojczyzna”.

1. Polska to moja ojczyzna.
Stolicą Polski jest Warszawa.
Każdy Polak chętnie przyzna,
że jest piękna i ciekawa!

Ref. Trzy symbole najważniejsze Polska ma:
pierwszy to flaga biało-czerwona,
drugi to orzeł w złotej koronie,
trzeci to hymn o wielkiej odwadze.
W tych symbolach serce Polski płonie.
W tych symbolach serce Polski płonie.

2. Kiedyś stolicą było Gniezno,
a potem Kraków, Płock i Poznań.
Lecz niezmiennie rzeka Wisła
płynie tu, gdzie jest nasza Polska.

Ref. Trzy symbole najważniejsze Polska ma:
pierwszy to flaga biało-czerwona,
drugi to orzeł w złotej koronie,
trzeci to hymn o wielkiej odwadze.
W tych symbolach serce Polski płonie.
W tych symbolach serce Polski płonie.


Piosenka „Jestem wszędzie”


1. Rozejrzyj się w prawo i w lewo.
Popatrz na świat inaczej.
Na pewno gdzieś mnie dostrzeżesz.
Na pewno gdzieś mnie zobaczysz.

Ref. To ja sztuka,
Odnajdziesz mnie, gdy rozejrzysz się.
Gdy słuchasz muzyki, gdy jesteś w teatrze,
ja jestem z tobą i też na ciebie patrzę.
Gdy bywasz w muzeum i w filharmonii,
cieszę się, że jesteśmy razem w przyjacielskiej harmonii.

2. Rozejrzyj się w prawo i w lewo.
Mogę być przecież wszędzie.
A ze mną poznasz świat sztuki
i dobrze ze mną ci będzie.