menu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy dzieci 3-letnich Myszki

2017-09-02 15:54:56 (ost. akt: 2022-10-29 14:41:00)

Kręgi tematyczne:

1. Dbamy o zdrowie także jesienią.
2. Dom i nasi milusińscy.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc LISTOPAD dla grupy dzieci 3 letnich

Dziecko

- Rozumie znaczenie i odczuwa szacunek do symboli narodowych: flaga
- Rozróżnia i nazywa zjawiska atmosferyczne, kojarząc je z pogodą: pada deszcz, wieje wiatr; potrafi opisać siłę wiatru: lekki wiaterek, silny wiatr
- Zauważa, że po deszczu jest mokro i powstają kałuże
- Dostrzega zmiany w wyglądzie drzew, opadające liście
- Bierze udział w: „Dniu postaci z Bajek”, zabawach zorganizowanych z okazji „Dnia pluszowego misia”, „Andrzejkach na wesoło” i urodzinach dzieci
- Uczy się wiersza: „Deszczowe zwierzaki” i piosenek „Kolorowe listki”, „Przyjaciel”
- Dobiera obrazki odpowiadające usłyszanym odgłosom, np. psa, kota…
- Nabywa umiejętności rozróżniania dźwięków z najbliższego otoczenia, np. dzwonek telefonu, pukanie do drzwi, jadący samochód…
- Poznaje instrumenty perkusyjne: marakas, kołatka, bębenek oraz sposób wydobywania z nich dźwięków
- Słucha utworów literackich przedstawianych przez nauczycielkę – odpowiada na proste pytania
- Zapamiętuje i reaguje na umowne gesty w zabawach prowadzonych przez nauczycielkę
- Rozróżnia kształt koła i nazywa je – wyszukuje przedmioty w kształcie koła spośród innych
- Układa kompozycje z płaskich figur geometrycznych
- Liczy w zakresie 3 i dalej, posługuje się liczebnikami głównymi, używa ich
w naturalnych sytuacjach (poprawne wypowiadanie liczebników, dotykanie lub wskazywanie kolejnych przedmiotów, liczenie palców u rąk)
- Wykonuje rzuty w przód oburącz i jednorącz (ręką prawą i lewą)
- Naśladuje chód zwierząt
- Ustawia się w rzędzie z chwytem rąk i bez chwytu rąk – reaguje na sygnały słowne
- Rysuje na temat dowolny kredkami pastelowymi, formuje z plasteliny wałeczki, maluje na dużych i małych powierzchniach kartki
- Bawi się i spaceruje w ogrodzie przedszkolnym, porusza się parami i zachowuje bezpieczeństwoListopad w wierszu i piosence:

Wiersz:"Deszczowe zwierzaki"
Dorota Gellner


Deszczowy baranek,
deszczowy pudelek,
deszczowe zwierzaki
z deszczowych kropelek.
Mają worki z kałużami,
parasole za uszami.
Ciągną wielkie srebrne kosze,
w koszach rynny i kalosze.

Skaczą sobie raz i dwa!
Na organkach deszcz im gra!


Piosenka: "Kolorowe listki"
sł. D. Jagiełło, muz. K. Jagiełło


1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,
    kolorowe listki na wietrze szumiały.
 
     Ref. Szu , szu, szu, szumiały wesoło
           szu, szu , szu wirowały w koło. / bis
 
2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
    kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

  Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
         hop, hop, hop, w koło wirowały. / bis
 
3. Kolorowe listki spadły już na trawę,
    kolorowe listki skończyły zabawę.
 
  Ref. Cicho, sza, listki zasypiają,
        cicho, sza, oczka zamykają. / bis

Piosenka: "Przyjaciel"
sł. i muz. Bożena Forma


1. Mam małego pieska,
w mym pokoju mieszka.
Kiedy kładę się do łóżka,
śpiewam mu do uszka.

Ref.: Przyjaciela mam
i nie jestem sam.
2. Z mamą dbam o niego,
jest moim kolegą.
Piesku, cieszę się ogromnie,
że trafiłeś do mnie.

Ref.: Przyjaciela mam…

2. Na rodzinny spacer
drogą, polem, lasem
pieska zawsze zabieramy.
Dobrze, że cię mamy.

Ref.: Przyjaciela mam…