menu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy dzieci 6-letnich Sówki.

2017-09-02 16:01:48 (ost. akt: 2023-09-09 20:03:53)

Krąg tematyczny:

„W naszym przedszkolu”

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃ dla grupy dzieci 6- letnich

Dziecko:

– podejmuje działania związane z poznawaniem siebie, w tym z odkrywaniem swoich zdolności, zainteresowań mocnych stron, trudności;
– podejmuje próby wartościowania własnych i cudzych zachowań;
– ustala wspólnie z kolegami kodeks grupowy, akceptuje konieczność przestrzegania ustalonych zasad postępowania;
– przestrzega zasady poruszania się po ulicy tylko pod opieką osoby dorosłej;
– uczestniczy w wycieczce na skrzyżowanie świetlne;
– określa charakter jesiennej pogody i występujące zjawiska atmosferyczne;
– rozróżnia poznane rośliny i zwierzęta w wybranych ekosystemach; park, las;
– układa zdania, rozdziela je na wyrazy i porównuje liczbę wyrazów w zdaniach;
– dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
– wyodrębnia głoski w słowach na początku, końcu i w środku wyrazu
– czyta całościowo wyrazy, wyrażenia i proste zdania związane z realizowaną tematyką;
– poznaje małą i wielką literę o O i a A drukowaną i pisaną;;
– wykonuje zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania związane z doskonaleniem orientacji przestrzennej, ogólnej motoryki, sprawności manualnej oraz koordynacji wrokowo– ruchowej, pamięci ruchowej i wzrokowej;
– dostrzega oś symetrii swojej sylwetki, różnicuje lewą i prawą stronę ciała, wskazuje prawą i lewą stronę ciała osoby stojącej naprzeciw;
– liczy od dowolnego miejsca, np. siedem, osiem, itd. Liczy z dowolnego miejsca wspak np. siedem, sześć, pięć;
– poznaje graficzny zapis liczby 1,2,3,4;
– odwzorowuje liczebność zbioru za pomocą liczmanów, rysowania kresek na papierze, klaskania itp.
– bierze udział w obchodach Dnia Przedszkolaka oraz Pierwszy dzień jesieni;
– świętuje Dzień Chłopca i urodziny dzieci, które urodziły się w sierpniu i wrześniu;
– nauczy się wierszy” „ Przedszkolak ”, „ Witajcie rączki ” i piosenek: „Dzień dobry”, „ Kodeks naszej grupy”Wrzesień w wierszu i w piosence.

Wiersz: „Przedszkolak”- W. Szwajkowski

Mądry przedszkolak przykładem świeci-
Zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.

Nie krzyczy na nie nawet gdy zły jest
I ich nie szturcha, ani nie bije.

Chce coś od innych , grzecznie poprosi
I się z szacunkiem do nich odnosi.

Jak z tego widać , nie trzeba wiele,
By wszystkich dzieci być przyjacielem.

Wiersz: „Przedszkole drugi dom”-
K .Bożek- Gowik


Gdy dzień wstaje i wita świat,
Ranną pora wstaje i ja.
Mama pomaga ubierać się ,
Do przedszkola prowadzi mnie.

Ja chodzę tam co dzień,
Obiadek dobry jem,
A po spacerze w sali
Wesoło bawię się ….

Piosenka: „Dzień dobry”

Lubię kiedy moja grupa
Stoi w kręgu przed siadaniem,
Żeby dzień się dla nas zaczął,
Najweselszym powitaniem.

Ref.; Dzień dobry, dzień dobry
Witamy, witamy
I czołem, i hej i cześć
Ja podam ci rękę , ty rękę mi podasz,
I uśmiech podamy też.

1. Lubię kiedy nasza pani,
Ciągle nowe ma pomysły.
Bo ciekawe co się zdarzy,
Na zajęciach na zajęcia dzieci przyszły.

Ref.; Dzień dobry, dzień dobry
Witamy, witamy
I czołem, i hej i cześć
Ja podam ci rękę , ty rękę mi podasz,
I uśmiech podamy też.

Piosenka: „Kodeks naszej gromady”
- sł. M. Szeląg, muz. K. Mroziński


Mówimy „ dzień dobry” i „ do widzenia”
Nie grymasimy podczas jedzenia.
W zajęciach chętnie uczestniczymy.
Razem się bawimy i razem uczymy.

Ref. „ To zasady ważne, to nasze zasady.
Są kodeksem naszej przedszkolnej gromady.
Dzięki nim jest zawsze bezpiecznie i milo.
Dzięki nim się wiele przyjaźni zrodziło.

Pomagamy sobie i się dzielimy,
Za ręce chętnie w grupie chodzimy.
Innych słuchamy, o porządek dbamy,
W ciszy się bawimy i się nie kłócimy.

Ref. „ To zasady ważne, to nasze zasady.
Są kodeksem naszej przedszkolnej gromady.
Dzięki nim jest zawsze bezpiecznie i milo.
Dzięki nim się wiele przyjaźni zrodziło.

Jesteśmy mili i samodzielni,
Zawsze być chcemy bardzo uprzejmi.
Z szacunkiem do siebie się odnosimy,
Młodszym pomagamy i prawdę mówimy.

Ref. „ To zasady ważne, to nasze zasady.
Są kodeksem naszej przedszkolnej gromady.
Dzięki nim jest zawsze bezpiecznie i milo.
Dzięki nim się wiele przyjaźni zrodziło.