menu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy dzieci 6-letnich Sówki.

2017-09-02 16:01:48 (ost. akt: 2024-04-03 17:28:05)

Kręgi tematyczne:

„W świecie książek”,
„Dbamy naszą planetę”,
„Na wiosennej łące”,
„Kto nam pomoże?”,
„Majowe święta”.


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc KWIECIEŃ dla grupy dzieci 6- letnich

Dziecko:

– rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i mowy opowieściowej, rozwijanie wyobraźni dzieci;
– doskonalenie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;
– pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
– pamięciowe opanowanie wiersza „Tydzień” Jana Brzechwy oraz „Numery alarmowe” A. Filipkowskiej;
– poznanie litery f, F, Ł, ł; rozwijanie świadomości fonologicznej i słuch fonematycznego; utrwalanie poznanych liter;
– doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 9 i owalu jako figury geometrycznej; stwarzanie możliwości do manipulowania figurami i przedmiotami i obserwacji odbicia lustrzanego; tworzenie osi symetrii przez składanie papieru i obserwowaniu efektów pracy; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;
– kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, zwierząt, przyrody i przedmiotów ;
– kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem (potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe);
– rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Wiosenny bal” J. Mackiewicz oraz „Przyjaciółka książka” M. Szeląg;
– rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
– rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci podczas przeprowadzania prostych doświadczeń, obserwowania ich wyników i wyciągania wniosków na tej podstawie;
– rozwijanie doznań sensorycznych i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw
– rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw; stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce.
– uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, poznanie etapów rozwoju motyla i sposobów na pomaganie owadom, budzenie wrażliwości na przyrodę;
– wdrażanie do posługiwania się adresem;
– wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych; utrwalanie znajomości numerów alarmowych;
– wzbogacanie wiedzy na temat prac lekarza, kształtowanie postawy prozdrowotnej;

Kwiecień w wierszu i w piosence.

Piosenka „Wiosenny bal”
–sł. J. Mackiewicz


1. Na zielonej polanie
Dziś wiosenny bal,
Do tańca grają grube bąki
I chrabąszcze dwa.

Ref: Dili, dili, dili, dili i chrabąszcze dwa
Oj, dili, dili, dili, dili, dili, dili, da

2. Na zielonej polanie
Dziś wiosenny bal,
Do tańca grają chude świerszcze
I komary dwa

Ref: Dili, dili, dili, dili i komary dwa
Oj, dili, dili, dili, dili, dili, dili, da

3. Na zielonej polanie
Dziś wiosenny bal,
Wesoło tańczy Pszczółka Maja
A orkiestra gra.

Ref: Dili, dili, dili, dili a orkiestra gra
Oj, dili, dili, dili, dili, dili, dili, da

Piosenka „Przyjaciółka książka”
(sł. Marlena Szeląg, muz. Kalina Świątnicka- Dominici)


1.Kiedy ciemny zmrok zapada,
mama przy mym łóżku siada.
Pyta wtedy: „Co czytamy?
Którą bajkę wybieramy?”.
Wtem książeczka się otwiera,
w świat fantazji mnie zabiera,
gdzie są cuda niesłychane,
tylko w bajkach spotykane!

Ref.: Książko, ty jesteś przyjaciółką moją,
w problemie radą, w smutku ostoją.
Piękno i dobro z tobą poznaję
i w mig, kim zechcę, z tobą się staję.
Ty mnie rozśmieszasz, bawisz, rozumiesz,
pomysł na nudę zawsze podsuniesz.
Co dzień mnie uczysz, jak żyć wypada,
jesteś, gdy słońce i gdy deszcz pada!

2. W książce pływa rybka złota,
można w butach spotkać kota,
żabę, co się zmienia w księcia,
wróżby, czary i zaklęcia!
Jest więziona panna w wieży,
już królewicz do niej bieży.
Są olbrzymy, wielkoludy,
nie ma z bajką nigdy nudy!

Ref.: Książko, ty jesteś przyjaciółką moją…

Wiersz „Tydzień”
Jan Brzechwa


Tydzień dzieci miał siedmioro:
„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”
Ale przecież nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku,
Wtorek środę wziął pod brodę:
„Chodźmy sitkiem czerpać wodę”.
Czwartek w górze igłą grzebie
I zaszywa dziury w niebie.
Chcieli pracę skończyć w piątek,
A to ledwie był początek.
Zamyśliła się sobota:
„Toż dopiero jest robota!”
Poszli razem do niedzieli,
Tam porządnie odpoczęli.
Tydzień drapie się w przedziałek:
„No, a gdzie jest poniedziałek?”
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku -
I tak dalej…

Wiersz „Numery alarmowe”
A. Filipkowska


Numery alarmowe ratują ludzkie życie.
Z tą prostą rymowanką wnet się ich nauczycie.
Wujek Jacek spadł z drabiny. Ranę ma na głowie.
Wybierz 999 – dzwoń po pogotowie.
Trzy dziewiątki, nic trudnego, mogą pomóc w biedzie.
Wybierz 999 – i karetka wnet przyjedzie.

Numery alarmowe ratują ludzkie życie.
Z tą prostą rymowanką wnet się ich nauczycie.
Widzisz nad sąsiadów domem chmurę dymu czarną?
Wybierz 998 – dzwoń po straż pożarną.
Dwie dziewiątki i ósemka – mogą pomóc w biedzie.
Wybierz 998 – straż pożarna wnet przyjedzie.

Numery alarmowe ratują ludzkie życie.
Z tą prostą rymowanką wnet się ich nauczycie.
Nowy rower Ci ukradli? Zdarzył się rabunek?
Wybierz 997 – dzwoń na posterunek.
Dwie dziewiątki i siódemka – mogą pomóc w biedzie.
Wybierz 997 – i policja wnet przyjedzie.