menu

Zamierzenia dydaktyczne z Języka Angielskiego

2019-02-11 18:33:45 (ost. akt: 2024-06-02 15:07:04)

Cele ogólne:

- branie udziału w zabawach ruchowych i muzycznych
- rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu
- rozumienie poleceń w języku obcym i reagowanie na nie
- podejmowanie prób powtarzania słów i zwrotów użytych w piosenkach i rymowankach
- słuchanie i rozumienie historyjki obrazkowej
- utrwalenie nazw kolorówTematy zajęć dla dzieci 3-4 letnich:

CZERWIEC 2024

„ Summer” – nauka słownictwa związanego z wakacjami: sunglasses, ice cream, sand, bucket, seashell , sun hat

„Hot and cold” – zabawa muzyczno-ruchowa „Gorąco - zimno”

„I have a pet” – nauka piosenki o zwierzątkach: dog, cat, bird, mouse, lion

„Elephant dance”
– utrwalenie słów piosenki „Taniec słonia”

Tematy zajęć dla dzieci 5 i 6 letnich:


CZERWIEC 2024

Summer clothes - nauka słów związanych z letnimi ubraniami: hat, sunglasses, shorts, skirt, T-shirt, sandals
- projektowanie ubranka dla misia i nazywanie części ubrań
- zabawa „which one is missing”

Activities - nauka słów związanych z czynnościami, które wykonuje sie podczas wakacyjnego wypoczynku: swimming, playing, riding a bike, reading
- zabawa kalambury
- odpowiadanie na pytanie „what do you like to do?”

Holidays
- wprowadzenie słów związanych z letnim wypoczynkiem za pomocą kart obrazkowych,
zabawy i gry o tematyce wakacyjnej

Revision - powtórzenie materiału leksykalnego powtórzenie piosenek