menu

Zamierzenia dydaktyczne z Języka Angielskiego

2019-02-11 18:33:45 (ost. akt: 2023-10-01 17:31:32)

Cele ogólne:

- branie udziału w zabawach ruchowych i muzycznych
- rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu
- rozumienie poleceń w języku obcym i reagowanie na nie
- podejmowanie prób powtarzania słów i zwrotów użytych w piosenkach i rymowankach
- słuchanie i rozumienie historyjki obrazkowej
- utrwalenie nazw kolorów


PAŹDZIERNIK

Tematy zajęć dla dzieci 3 letnich:

"Head and Arms” – poznanie nazw części ciała: głowa, brzuszek, ręce , nogi;
"One Little Finger Up and Down" – rymowanka „Mały paluszek w górę i w dół”
„Look, Yellow and Blue” – poznanie nazwy koloru żółtego i utrwalenie nazwy koloru niebieskiego
„Happy Birthday” – słuchanie historyjki obrazkowej o urodzinach kaczora Donalda, śpiewanie piosenki

Tematy zajęć dla dzieci 4 letnich

"Autumn Leaves" – poznanie słów z wiązanych z jesienią, nauka piosenki „Jesienne liście”
„Colours” – utrwalenie nazw kolorów
"Look at me” – nauka rymowanki „Popatrz na mnie”
„Five Little Monkies – nauka piosenki „Pięć małych małpek”, liczymy do 5


PAŹDZIERNIK

Cele ogólne:
- branie udziału w zabawach ruchowych i muzycznych
- rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu
- rozumienie poleceń w języku obcym i reagowanie na nie
- podejmowanie prób powtarzania słów i zwrotów użytych w piosence i rymowankach
- słuchanie i rozumienie historyjki obrazkowej


Tematy zajęć dla dzieci 5 i 6 letnich:

"Seasons” – poznanie nazw miesięcy
"Seasons of the year" – nauka piosenki z pokazywaniem

„Weather” – nauka słow związnych z pogodą: windy, raining, snowing, stormy, cloudy
„How's the weather ?” – nauka piosenki o pogodzie,utrwalanie materiału w grach i zabawach ruchowych

„Autumn accessories” – nauka słów związanych z jesiennymi akcesoriami: umbrella, scarf, coat, jacket
„Autumn Accessories”- zabawy muzyczno – ruchowe w kole
- inscenizacja historyjki za pomocą kart obrazkowych

„Food” - nauka słów związanych z jedzeniem : bread, water, orange juice, chicken, fish
„Do you like...?” - nauka wyrażania swoich upodobań żywieniowych: zwroty: do you like…? Yes/No, I like…, I don’t like…