menu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy dzieci 5 letnich Żabki

2017-09-02 15:56:36 (ost. akt: 2024-03-02 18:59:44)

Krąg tematyczny:

„ Przebudzenie po zimie”.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc MARZEC dla grupy dzieci 5 letnich

Dziecko:

• poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach, poszerzanie wiedzy na temat widowni w kinie i teatrze, zachęcanie do aktywności i zabawy, w tym do organizowania teatrzyków, zabaw dramowych
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulowanie zmysłów, poznanie cech starego kina (niemych, czarno-białych filmów), zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych, w tym prac pokazujących mechanizmy animacji,
• wprowadzenie liter: „z”, „Z”, „ g”, „ G”, „c”, „ C”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poznanie nazw zawodów teatralnych, ćwiczenie aparatu mowy
• zapoznanie z monetami i banknotami, doskonalenie umiejętności liczenia pieniędzy, rozwijanie umiejętności odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce) oraz kodowania,
• utrwalenie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „ubierać się na cebulkę”, kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnie do pogody, poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przysłowiem: „w marcu jak w garncu”, zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy,
• kształtowanie umiejętności prowadzenia tabeli pogodowej, zachęcanie do systematycznej pracy, utrwalanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru,
• zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków i odgłosami, które wydają, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej,
• poznanie narzędzi ogrodniczych, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności w określonym czasie (co wynika z kalendarza i praw natury), przeprowadzanie zabaw badawczych i obserwacji, kształtowanie poczucia następstwa czasu
• utrwalenie informacji o czynnikach niezbędnych do życia rośliny, poszerzanie wiedzy na temat cebul (jako warzyw i cebul kwiatów),
• utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin, stymulowanie wielu zmysłów, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie sprawności manualnej
• zapoznanie z życiem i pracą na wsi, utrwalenie nazw zwierząt gospodarskich oraz budynków, w których mieszkają,
• utrwalenie wiedzy na temat domów zwierząt, kształtowanie otwartej postawy na przyrodę i dobra natury, rozpoznawanie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych i utrwalanie ich nazw, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych,
• utrwalenie nazw członków ptasich rodzin, wyodrębnianie z szeregu jednostki po cechach charakterystycznych,
• zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury, religie i zwyczaje,
• zapoznanie z technikami ozdabiania jajek i ich nazwami, utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego, zachęcanie do kultywowania tradycji.


Marzec wierszu i piosence:

Piosenka „Marzec - czarodziej”

I. Chodzi marzec czarodziej
Po chmurach po lodzie
Aż tu nagle hokus pokus
I już pączki na patyku
I już trawka na śnieżniku
Och ten marzec czarodziej
II. Chodzi marzec czarodziej
Po chmurach po lodzie
Aż tu nagle hokus pokus
Słońce rzuca swe błyskotki
Że aż mruczą bazie kotki
Och ten marzec czarodziej

III. Chodzi marzec czarodziej
Po chmurach po lodzie
Aż tu nagle hokus pokus
Przez kałuże skaczą kaczki
Żółte kaczki przedszkolaczki
Och ten marzec czarodziej


Piosenka „Kogut i kury”


I. Straszny dzisiaj hałas jest w kurniku
Kogut głośno woła kukuryku!
Kury ko, ko, ko wciąż plotkują
Listonosza wszyscy wyczekują.

Ref.: Ko, ko, ko – ko,ko,ko kukuryku!
Taki straszny hałas dziś w kurniku x2

II. Wreszcie kot listonosz się pojawił
List z Australii mieszkańcom zostawił
W środku zaś życzenia od kangura
Od kangura wielkanocna kura!

Ref.: Ko, ko, ko – ko,ko,ko kukuryku!
Taki straszny hałas dziś w kurniku x2

III. Na kopercie znaczek jest z koalą
Jaki śliczny! – kury misia chwalą
E tam – mówi kogut kukuryku
Śliczny byłby dopiero w grzebyku!

Ref.: Ko, ko, ko – ko,ko,ko kukuryku!
Taki straszny hałas dziś w kurniku x2

Wiersz: „Przedwiośnie”

Koniec śniegu!
Wiosna w biegu!
Już bociany powracają,
Już skowronki koncert dają.
Tu krokusy, tam żonkile
Spoglądają na świat mile.
Trawa zmienia swoją zieleń,
Chętnie ją polubi jeleń.
Budzi się przyroda wkoło,
Będzie pięknie i wesoło.
Słońce teraz częściej świeci,
Na dwór wzywa wszystkie dzieci.

Wiersz: „Pisanki”

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki:
pierwsza - ma kreski,
druga - ma kółka złote,
trzecia - drobne kwiaty,
czwarta - dużo kropek,
piąta - srebrne gwiazdki,
szósta - znów zygzaki,
siódma - barwne kwiaty jak astry lub maki,
ósma - wąskie szlaczki z zieloniutkich listków,
dziewiąta - największa - ma już prawie wszystko:
i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele,
i czerwień, i złoto, i błękit, i zieleń,
i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał,
dumne były z niego Hania i Małgosia...