menu

Ramowy rozkład dnia

2017-12-01 17:19:19 (ost. akt: 2020-09-07 17:45:24)

Ramowy rozkład dnia

• 6.00–8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne, zabawy w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, sprawność grafomotoryczną, umiejętności językowe, matematyczne itp. Praca indywidualna lub w małych zespołach wspomagająca rozwój dziecka. Ćwiczenia poranne.

• 8.00–9.00 Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów. Śniadanie.

• 9.00–10.30 Zintegrowana działalność edukacyjna, zajęcia i zabawy edukacyjne z obszaru rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego, poznawczego. Ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe.

• 10.30- Drugie śniadanie

• 10.30–11.30 Spacery, wycieczki, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. lub w sali (w zależności od panujących warunków atmosferycznych), zabawy ruchowe, gry sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze i eksperymentowanie, zabawy konstrukcyjno - techniczne. Prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze. Wspieranie działań twórczych (kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą). Rozmowy indywidualne z dziećmi.

• 11.30–12.15 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne. Obiad.

• 12.15- 13.30 Leżakowanie dzieci 3- letnich

• 12.15–12.30 Poobiedni relaks z bajką, słuchanie bajek, opowiadań, czytanych przez nauczyciela. Ćwiczenia relaksacyjne.

• 12.30–13.30 Zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz utrwalające wiadomości i umiejętności dzieci z zajęć edukacyjnych. Działania podejmowane z inicjatywy dziecka. Działania rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci, zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna lub w małym zespole z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

• 13.30–14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Czynności porządkowo – higieniczne.

• 14.00–16.30 Zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe. Działania indywidualne lub w małym zespole podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy według zainteresowań dzieci. Gry stolikowe. Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci. Praca indywidualna lub w małym zespole wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.