menu

„Bezpieczne Przedszkole = Bezpieczny Przedszkolak” - projekt działań profilaktycznych.

2021-03-03 16:36:36 (ost. akt: 2021-06-28 20:46:49)

Dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr. 1 "Bajka" w Szczytnie, w roku szkolnym 2020/2021 realizują projekt edukacyjny pt. „Bezpieczne Przedszkole = Bezpieczny Przedszkolak”

W ramach projektu, będziemy podejmować działania podnoszące bezpieczeństwo przedszkolaków.Cele projektu:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych przedszkolaków.
2. Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań.
3. Promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
4. Zapobieganie i możliwie szybkie pokonywanie wszelkich niebezpieczeństw.
5. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o bezpieczeństwo.
6. Uczenie dzieci bezpiecznych zachowań w domu, w przedszkolu i na placu zabaw
7. Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się pieszych.
8. Przeciwdziałanie konfliktom w grupie.
9. Uczenie dzieci zasad higieny, wypracowanie trwałych nawyków higienicznych.


Termin realizacji projektu:
Rok szkolny 2020/2021.


Adresaci projektu:

Projekt obejmuje 6 grup przedszkolnych Miejskiego Przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie.


Działania w ramach projektu:
- Rozmowy indywidualne i grupowe.
- Prace plastyczne
- Spacery po najbliższej okolicy ( wycieczki na skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną)
- Zabawy dydaktyczne i tematyczne
- Zabawy ruchowe ( m.in. przygotowujące dzieci do roli pieszego, umożliwiające poznanie znaków drogowych i sygnałów drogowych)
- Spotkania z funkcjonariuszami Policji i ze Strażakami
- Udział przedszkola w projektach (np. powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie) w zakresie bezpieczeństwa ( np. Bezpieczna Szkoła Krokodyla Tirka)
- Zorganizowanie konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa
- Uczestnictwo w konkursach związanych z propagowaniem bezpieczeństwa

Przewidywane efekty realizowanego projektu:

Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków oraz uzyskanie Certyfikatu Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU


Następujące działania:


Bezpieczny Przedszkolak- zajęcia prowadzone metodą projektu

"Poznajemy pracę strażaka" – spotkanie z zaproszonym goście z Państwowej Straży Pożarnej.

"Bezpieczny przedszkolak na drodze"-spotkanie z policjantkami

"Wróćmy na jeziora"- rejs statkiem "Jagienka" po Jeziorze Domowym Dużym

Bezpieczne przechodzenie przez przejście dla pieszych

"Bezpieczne wakacje"- praca plastyczna

"Bezpieczne wakacje"- wyniki międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego

Bezpieczny przedszkolak na drodze

„Bezpieczny pies- bezpieczne dziecko”- warsztaty z dogoterapeutą

„Jak być bezpiecznym?”- zajęcia dydaktyczne

"Jak Łukasz ratował misia" - pierwsza pomoc i numery alarmowe

"Bezpieczne zabawy zimowe "- rozdanie dyplomów i nagród

W Świecie emocji - projekt edukacyjny

Bezpieczeństwo na drodze- praca plastyczno-techniczna

Bezpieczna Szkoła Krokodyla Tirka

Bezpieczne zabawy na śniegu

"Dzieci w sieci" - Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

Jak mydło walczy z wirusami? - zabawa badawcza

Klub Mleczaka

Na obiadek wszystko zjemy, bo urosnąć duzi chcemy

Na przejściu dla pieszych - zabawa utrwalająca zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

"NECIO.PL - poznajemy zasady bezpiecznego korzystania z internetu"

Sprzątamy świat

Sprzątanie świata "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję"

"Sygnalizator świetlny" - praca plastyczna

"W zdrowym ciele - zdrowy duch" - ćwiczenia gimnastyczne

Zabawy w przedszkolnym Ogrodzie Zmysłów

Zdrowo jem, więcej wiem !

Zdrowo jem, więcej wiem! - konkurs rysunkowy pod hasłem "Jem owoce i warzywa"