menu

Bezpieczne przedszkole

2020-09-10 20:38:15 (ost. akt: 2020-12-08 19:36:26)

Regulamin bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r.

Procedury Bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na teranie Miejskiego Przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie

Załączniki do procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Informacja dotycząca stanu zdrowia dziecka

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczenie

Zgoda na pomiar temperatury

Link do Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3:

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja


Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydrukowania w/w dokumentów można będzie je wypełnić w przedszkolu .

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

Dyrektor 698 393 168

Wicedyrektor, Wychowawcy, Księgowość (89) 676 08 60