menu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy dzieci 3- 4 letnich Motylki

2022-08-31 14:55:16 (ost. akt: 2023-09-11 17:28:34)

Krąg tematyczny:

W naszym przedszkolu jest wesoło.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃ dla grupy dzieci 3-4 letnich


Dziecko:

- rozwija mowę,
- rozwija koncentrację uwagi,
- dokonuje porównywania liczebności zbiorów,
- poznaje zasad panujące w przedszkolu,
- ilustruje piosenki ruchem,
- rozwija poczucie rytmu,
- rozwija sprawność fizyczną,
- doskonali sprawność manualną,
- rozwija orientację w schemacie własnego ciała,
- poznaje nazwy części ciała,
- zapoznaje się z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych,
- rozpoznaje koło wśród innych figur,
- poznaje zasadę układania rytmów,
- rozumie znaczenie pierwszej pomocy,
- rozwija zainteresowania przyrodnicze,
- zauważa zmiany w przyrodzie zwiastujące jesień,
- rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu piosenki Liście w parku oraz Maszeruje
mała Ania,
- recytuje indywidualnie i w grupie wiersze Bezpieczne przejście oraz Pary


Wrzesień w wierszu i piosence:

Piosenka: Liście w parku
B. Forma


1. W parku wszędzie liście,
liście kolorowe
spadają na trawę,
spadają na głowę.

2. Zbiera je Anetka,
zbiera Karolina.
Nagle wiatr jesienny
powiewać zaczyna.

3. Zatańczyły dzieci,
wesoło się śmieją,
świetna to zabawa
z wiatrem i jesienią.

Piosenka: Maszeruje mała Ania
B. Forma


1. Maszeruje mała Ania
razem z rodzicami,
głośno śpiewa im piosenkę
z wiatrem i ptakami.

Ref. La la la śpiewaj też,
la lala jeśli chcesz.

2. Opowiada o przedszkolu
i o miłej pani,
o zabawkach i o swojej
przyjaciółce Hani.

Ref. La la la śpiewaj też,
la lala jeśli chcesz.

Wiersz: Bezpieczne przejście
B. Szelągowska


Zielone światło nad drogą świeci,
na drugą stronę zaprasza dzieci.
Przechodź po pasach na drugą stroną,
kiedy się pali światło zielone.
Czerwone światło widać z daleka.
Co to oznacza? Stop! Proszę czekać!
Czerwone światło – w miejscu stoimy,
na drugą stronę nie przechodzimy!

Wiersz Pary
D. Zawadzka


Hokus-pokus,
czary-mary
przedszkolaki stoją w parach.
Raz, dwa, trzy.
Raz, dwa, trzy.
W parze stoję ja i ty.
Raz, dwa, trzy.
Raz, dwa, trzy.
W parze stoję ja i ty.