menu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy dzieci 4-letnich Motylki

2022-08-31 14:55:16 (ost. akt: 2022-11-01 20:18:02)

Krąg tematyczny:

„ Ja i mój dom – Polska”.


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc LISTOPAD dla grupy dzieci 4 letnich


Dziecko:

• poznaje pojęcia: mapa, symbole, Polska, poszerza słownik czynny, rozwija umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwija wrażliwość, empatię, umiejętność podawania nazw uczuć i emocji, rozwija umiejętność samodzielności i odpowiedzialności
• używa pojęć: dom, mieszkańcy domu, doskonali słuch fonematyczny, dokonuje analizy sylabowej, rozwija sprawność ruchową i manualną, potrafi odróżnić fikcję od rzeczywistości
• poszerza wiedzę o wyglądzie miast, rozwija umiejętność przeliczania, prowadzi eksperymenty, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, rozwija odpowiedzialność
• poznaje nowe piosenki, odróżnia krajobraz miasta i wsi, rozwija pamięć słuchową i słuch muzyczny,
• rozpoznaje i podaje nazwy niektórych symboli narodowych, rozwija sprawność manualną i grafomotoryczną, wrażliwość sensoryczną, różnicuje faktury dotykiem, doskonali umiejętność współpracy w grupie, rozwija umiejętność rozumienia sygnałów werbalnych i symboli
• poszerza wiedzę na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznaje zasady zachowania się w lesie, rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat, doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem, rozwija motorykę dużą i małą oraz precyzyjność ruchów rąk, uczy się być odpowiedzialnym za przyrodę, rozumie konieczność odpowiedniego zachowania w lesie
• poznaje podstawowe wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki, niedźwiedzia i jeża, rozwija umiejętność podziału słów na sylaby, doskonali umiejętności liczenia w zakresie 0–5
• poszerza wiedzę na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, kształci umiejętność określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni, wzmacnia wiarę we własne możliwości
• poznaje zasady utrzymania higieny jamy ustnej, poznaje zawód stomatologa, zna produkty zdrowe dla zębów
• poznaje nazwy różnych aktywności fizycznych, potrafi wymienić zasady zdrowego odżywiania, kształci umiejętność wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, bierze aktywny udział w odkrywaniu nowych smaków.Listopad w wierszu i piosence:


Piosenka „Dom nasz, Polska”

1. Dom, rodzina i przedszkole –
to Ojczyzna moja mała.
Dalej jest Ojczyzna duża,
ukochana Polska cała!

Ref.: Czy to miasto
czy to wioska,
dom nasz ma
na imię Polska! (×2)
2. Tutaj wiodą dróżki polne.
Tutaj parki z alejkami.
Tutaj domki, tu wieżowce –
jedno słońce nad głowami!

Ref.: Czy to miasto…

3. Biel i czerwień, dobrze wiemy,
to są barwy narodowe,
A Ojczyzny naszej godło?
To jest piękny biały Orzeł!

Ref.: Czy to miasto…

4. Nad wioskami, nad miastami
fruną nuty z piosenkami.
Czy to tak śpiewają ptaki?
Nie, nie, nie! To przedszkolaki!

Ref.: Czy to miasto…

Piosenka „Tańcowała Jesień”

1. Tańcowała jesień
W lesie zamaszyście.
Żołte, rude i brązowe
Z drzew zrywała liście.

Ref.: Tańcowała jesień, kolorowa jesień. (×4)

2. Postrącała w parku
Żołędzie, kasztany,
Rozrzuciła na trawniku
Liśćmi przysypanym.

Ref.: Tańcowała jesień, kolorowa jesień. (×4)

3. Tańcowała jesień
W sadzie, razem z deszczem.
Jabłek, gruszek nazrywała,
Lecz jej mało jeszcze.

Ref.: Tańcowała jesień, kolorowa jesień. (×4)
4. Z wiatrem się kłociła,
Darła białe chmury,
Aż się słońce obudziło
I spojrzało z gory.

Ref.: Tańcowała jesień, kolorowa jesień. (×4)

Wiersz „Katechizm Polskiego Dziecka”
W. Bełza


— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swymi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę!

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?
— Oddać życie.