menu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy dzieci 5- letnich Biedronki

2017-09-02 15:59:07 (ost. akt: 2023-09-09 19:56:53)

Krąg tematyczny:

1. Przedszkole i ja.


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃ dla grupy dzieci 5- letnich

Dziecko:

• ustala zasady i normy obowiązujące w grupie – opracowanie kodeksu zachowania
• przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i otoczeniu przedszkola
• wie, że nie wolno oddalać się z miejsca zabawy bez wiedzy i zgody opiekuna
• buduje dłuższe wypowiedzi na określony temat, np. ilustracji, obejrzanego spektaklu
• doskonali sprawność ruchową poprzez gry i zabawy ruchowe
• zna i przestrzega obowiązujących zasad poruszania się pieszych po drogach; rozpoznaje wybrane znaki drogowe i wie, co oznaczają
• wie, jak ważna jest znajomość własnego adresu zamieszkania, np. w przypadku zgubienia się
• wie, że powinien zwrócić się do policjanta o pomoc w trudnych sytuacjach, np. zgubienia się, zaczepiania przez obce osoby
• dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej – przelicza i określa głoski oraz ich miejsce w wyrazie, a także odzwierciedla ich liczbę poprzez znaki graficzne, układanie drobnych elementów
• poznaje małą i wielką literę o, O i a, A drukowaną i pisaną
• wytycza kierunki od obranego przedmiotu lub innej osoby: na lewo od, na prawo od itd.
• określa miejsce przedmiotu w rzędzie, np.: ten jest drugi, piąty...; liczy obiekty ustawione rzędem: od początku do końca, od końca do początku i poczynając z dowolnego miejsca
• klasyfikuje przedmioty według wielkości, koloru lub przeznaczenia
• poznaje graficzny zapis liczby 1, 2,
• ustala równoliczność zbioru poprzez jednoznaczne przyporządkowanie
• różnicuje lewą i prawą stronę ciała, dostrzega oś symetrii w swoim wyglądzieWrzesień w wierszu i piosence:

Piosenka „Do przedszkola”

1. Rano budzę się, jaki piękny to czas, słońce
wstało już, a więc pora już wstać.
Szybko myję się, jem śniadanie i już
gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.

Ref.: Do przedszkola, do przedszkola,
jak cudownie tutaj co dzień mija czas.
Do przedszkola, do przedszkola,
już od rana marzy każdy z nas.

2. Pani czeka już i koledzy już są,
siadam w kole – to jest magiczny nasz krąg.
Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś
rozglądają się, tu bawimy się,
więc przychodzę co dzień.

Piosenka „Każdy swoje imię ma”

Ref.: Ja mam imię,
ty masz imię,
każdy swoje imię ma –
nawet wrona przy kominie
swoje imię: kra kra kra!
Ja mam imię,
ty masz imię,
każdy swoje imię ma –
nawet Reksio z tego słynie,
gdy zawołasz jest raz, dwa!

1. Tyle dzieci w parku biega,
każde dziecko imię ma.
Paweł, Zosia, Marek, Ewa
swoje imię dobrze zna!

Ref.:
Ja mam imię,
ty masz imię,
każdy swoje imię ma –
nawet wrona przy kominie
swoje imię: kra kra kra!
Ja mam imię,
ty masz imię,
każdy swoje imię ma –
nawet Reksio z tego słynie,
gdy zawołasz jest raz, dwa!

2. Idą dzieci do przedszkola,
każde dziecko imię ma
Paweł, Zosia, Marek, Ola
swoje imię dobrze zna!

Ref.:
Ja mam imię,
ty masz imię,
każdy swoje imię ma –
nawet wrona przy kominie
swoje imię: kra kra kra!
Ja mam imię,
ty masz imię,
każdy swoje imię ma –
nawet Reksio z tego słynie,
gdy zawołasz jest raz, dwa!

3. Jadą dzieci na wycieczkę
pożegnajmy je: pa pa!
Pawła, Zosię i Tereskę,
niech śpiewają tak, jak ja:

Wiersz „Mądry przedszkolak”
Witold Szwajkowski


Mądry przedszkolak przykładem świeci – zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.
Nie krzyczy na nie, nawet gdy zły jest i ich nie szturcha, ani nie bije.
Chce coś od innych – grzecznie poprosi i się z szacunkiem do nich odnosi.
Jak z tego widać, nie trzeba wiele, by wszystkich dzieci być przyjacielem.

Wiersz "Na pomoc!”
I. Salach


Gdy przytrafi się wypadek,
wiem, co trzeba robić.
Nauczyła mnie mama,
do kogo zadzwonić.
Gdy się zderzą samochody,
okradną Alicję,
997 stukam,
dzwonię na policję.
Widać z okna ogień,
chmurę, jak noc czarną,
998 stukam,
wzywam straż pożarną.
Gdy ktoś złamie rękę, nogę
albo się skaleczy,
999 to numer,
gdzie pan doktor leczy.
A gdy w domu czasem
potrzebuję pomocy,
do babci mogę dzwonić
rano, wieczorem i w nocy.
Popatrz w lewo, popatrz w prawo,
Jeśli światło jest zielone,
to po pasach szybkim krokiem
przejdź na druga stronę.