menu

Informacja dla rodziców

2020-03-24 10:00:22 (ost. akt: 2020-03-25 14:17:15)

Szanowni Rodzice!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,obowiązującym od 25 marca, zmienia się sposób i tryb realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki .

Jednocześnie od 14 marca 2020 r. aż do odwołania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2.
W związku z zaistniałą sytuacją informuję Rodziców, że od 25.03.2020r. wychowawcy grup na stronie internetowej przedszkola w zakładce ,,Propozycje zabaw i aktywności dla dzieci w domu” udostępniają Rodzicom i Dzieciom propozycje materiałów ćwiczeniowych (w postaci elektronicznej) z zakresu wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego do pracy w warunkach domowych , aby dzieci pod opieką rodziców miały możliwość udziału w kształceniu na odległość.

Proszę pamiętać o:

- zróżnicowaniu zajęć w danym dniu,
- możliwościach psychofizycznych dziecka (adekwatnie do wieku przedszkolaka) przy podejmowaniu wysiłku umysłowego (najlepiej w godzinach porannych, do obiadu)
- łączeniu przemiennym kształcenia z użyciem monitorów (30-45 minut w ciągu dnia) i bez ich użycia.

Wychowawcy grup będą kontaktować się z Państwem za pomocą naszej strony internetowej, telefonu i adresu e-mai lub innego komunikatora grupy.

Kontakt telefoniczny w godzinach 7:30 – 15:30:

Dyrektor/ Wicedyrektor: 698-393-168
e-mail: mp1@um.szczytno.pl