menu

Opłaty za przedszkole"

2017-01-02 09:08:23 (ost. akt: 2017-01-02 17:19:07)

Prosimy o dokonywanie wpłat za przedszkole tylko przelewem do 20 dnia każdego miesiąca zgodnie z otrzymanym wyliczeniem na dany miesiąc. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto. W tym miesiącu odpłatność będzie pobierana tylko 20 stycznia (piątek) w godzinach 7.30 do 15.00. Wpłat za przedszkole można dokonać w kancelarii przedszkola. Zgodnie z § 3 umowy w sprawie świadczenia usług wychowania i opieki przedszkole może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia ( skreślić dziecko z listy przedszkolnej) w przypadku nieterminowego dwukrotnego nieuregulowania należności w ciągu roku szkolnego.