Biuletyn informacji publicznej
menu

Drodzy Rodzice

2020-04-13 15:32:31 (ost. akt: 2020-04-13 15:50:03)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz. U. 2020 r.,poz. 642 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642 do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,nadal będzie prowadzone kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych (także w naszym Przedszkolu).

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej naszego Przedszkola.

W zakładce ,,Kącik przedszkolaka – kształcenie na odległość”, pod nazwą danej grupy, znajdują się propozycje tygodniowych aktywności dziecka wraz ze wskazówkami i pomocniczymi materiałami. Nadal obowiązuje dotychczasowa forma kontaktu z wychowawcami.

W zakładce ,,Pomoc psychologiczno – pedagogiczna” są pomocnicze materiały do ćwiczeń logopedycznych i korekcyjno – kompensacyjnych.

W zakładkach: ,,Dla Rodziców” oraz ,,Propozycje zabaw i aktywności dla dzieci w domu” umieszczamy pomocnicze materiały, wskazówki lub linki do ciekawych zasobów i stron internetowych.

W związku z zaistniałą sytuacją w miesiącu kwietniu nie wnosicie Państwo żadnych opłat za Przedszkole. Odpłatność będzie naliczona dopiero wtedy, gdy wszyscy wrócimy do Przedszkola.

Życzę Państwu wytrwałości i wzajemnej życzliwości w tym wyjątkowym czasie.

Z wyrazami szacunku – Dyrektor Urszula Stawicka
(kontakt tel. 698-393-168 , e-mail:mp1@um.szczytno.pl)