menu

,,Przyroda wokół nas''- konkurs plastyczny

2020-04-20 16:02:07 (ost. akt: 2020-04-20 16:10:18)

Miejskie Przedszkole Nr.1 „ Bajka” w Szczytnie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

Cele konkursu:
- uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego
- rozwijanie twórczości plastycznej dziecka
- propagowanie działań proekologicznych


Regulamin:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich naszych przedszkolaków w wieku 3-6 lat :
Kategorie wiekowe:
a) dzieci 3-4 letnie
b) dzieci 5-6 letnie
2. Pracę należy wykonać w formacie A3, A4 w dowolnej płaskiej technice plastycznej np. rysowanie, malowanie,techniki mieszane.
3. Każda praca powinna mieć metryczkę:
- imię i nazwisko dziecka, grupa wiekowa, nazwa grupy ( na odwrocie pracy).
4. Zdjęcia prac konkursowych należy nadsyłać na maila grupowego do 31.05.2020 roku.
6. Jeden uczestnik może przedstawić jedną pracę.
7. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac, przydzieli nagrody i dyplomy.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie przedszkola.
9. Finał konkursu odbędzie się, gdy wrócimy do przedszkola.
W jego trakcie zostaną ogłoszeni zwycięzcy, nastąpi również uroczyste wręczenie nagród.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.