Biuletyn informacji publicznej
menu

Szanowni Rodzice!

2020-04-26 14:33:45 (ost. akt: 2020-04-26 14:41:54)

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Informuję, że 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Realizacja zadań Przedszkola odbywać się będzie nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W obecnej sytuacji rola Rodziców/ Opiekunów nabiera nowego i wyjątkowego znaczenia.

Zachęcam Państwa do odwiedzania strony internetowej naszego Przedszkola. Nadal obowiązuje dotychczasowa forma kontaktu z wychowawcami.

Przypominam, że w zakładce ,,Kącik przedszkolaka – kształcenie na odległość”, pod nazwą danej grupy, znajdują się propozycje tygodniowych aktywności dziecka wraz ze wskazówkami i pomocniczymi materiałami. W zakładce ,,Pomoc psychologiczno – pedagogiczna” są pomocnicze materiały do ćwiczeń logopedycznych i korekcyjno – kompensacyjnych.

W zakładkach: ,,Dla Rodziców” oraz ,,Propozycje zabaw i aktywności dla dzieci w domu” proponujemy pomocnicze materiały, wskazówki lub linki do ciekawych zasobów i stron internetowych.

Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości i spokoju.


Z wyrazami szacunku – Dyrektor Urszula Stawicka

(kontakt tel. 698-393-168 ,e-mail:mp1@um.szczytno.pl)