menu

Drodzy Rodzice

2020-05-18 14:37:03 (ost. akt: 2020-05-18 14:55:58)

Informujemy, że z dniem 25 maja 2020r. planujemy wznowienie funkcjonowania Przedszkola dla osób, których zgłoszenia zostały pozytywnie zweryfikowane.

 

Przedszkole będzie świadczyć opiekę dla dzieci od godz. 6.30 do godz. 16.00.

Ze względu na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego, godziny pracy poszczególnych grup mogą ulec zmianie. Prosimy przyprowadzać dzieci  do godz. 8.00 i odbierać od godz. 14.00. Po godzinie 8:00 nie przyjmujemy dzieci.

Należy dostosować się do wyznaczonego czasu przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem  przedszkola, godziny przyprowadzenia lub wcześniejszego odbioru dziecka mogą ulec zmianie. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawnieni są wyłącznie rodzice/opiekunowie. Nie przychodzimy do przedszkola w towarzystwie osób postronnych. 

Rodzice, którzy zgłosili potrzebę zapewnienia swojemu dziecku opieki, są zobowiązani do zapoznania się z  procedurami, które będą obowiązywały w naszym przedszkolu w czasie pandemii, w reżimie sanitarnym oraz zobowiązują się do ich stosowania (procedury znajdują się w zakładkach Dokumenty i Dla Rodziców).


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Bajka” w Szczytnie
Urszula Stawicka, tel. 698 393 168