Biuletyn informacji publicznej
menu

Drodzy Rodzice

2020-05-20 17:00:58 (ost. akt: 2020-05-20 17:12:50)

Informujemy, że z dniem 25 maja 2020r. wznawiamy funkcjonowanie Przedszkola dla osób, które spełniają warunki określone w § 3 pkt. 5, 6, 7 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 1 ,,Bajka " w Szczytnie


Przedszkole będzie świadczyć opiekę dla dzieci od godz. 6.30 do godz. 16.00.


Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu.

Do zapoznania się:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19
NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 ,, Bajka" W SZCZYTNIE
(dostępne w zakładkach Dla Rodziców i Dokumenty)


Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca stanu zdrowia dziecka

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczenie

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka