Biuletyn informacji publicznej
menu

„Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”

2020-08-29 11:01:05 (ost. akt: 2020-08-29 11:04:04)

„Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”

W roku szkolnym 2019/2020 w Miejskim Przedszkolu Nr1 „Bajka”, w grupie dzieci 3-letnich „Myszki”, realizowany był międzynarodowy projekt edukacyjny; „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”. Celem głównym projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.
Inauguracja projektu odbyła się z udziałem Pani Dyrektor, która przeczytała dzieciom krótkie opowiadanie i porozmawiała na temat ulubionych książeczek dzieci
.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące moduły:
1. Mały Miś – czytające przedszkolaki – w ramach zajęć dzieci zabierały dzienniczek do domu , rodzic czytał wybraną bajkę, a dziecko wykonywało rysunek, który dołączało do wspólnego albumu. Atrakcją tej części zajęć był fakt, że dziecko zabierało z przedszkola pluszowego misia, którym opiekowało się w domu.
2. Misiowy wolontariat – w ramach tego modułu odbyła się zbiórka karmy dla psów i kotów przebywających w Schronisku Cztery Łapy w Szczytnie.
3. Dzień Pluszowego Misia – oprócz zabaw z ogromnymi pluszowymi bohaterami – Donaldem i Daisy dzieci (z pomocą nauczycielki) wykonały i zobowiązały się stosować na co dzień „Misiowy regulaminu małego czytelnika”.
4. Mały Miś i prawa dziecka – w ramach tej części projektu dzieci brały udział w zajęciach na temat Praw dziecka. Poznały podstawowe prawa, min. prawo do zabawy, do miłości i opieki, ale poznały również obowiązki, np. związane z dbałością o książki w kąciku czytelniczym itp.
5. Bezpieczni z Małym Misiem wykonanie plakatu Bezpieczni z Małym Misiem – w ramach pracy zbiorowej dzieci wykonały plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas letniej zabawy. Zanim jednak wykonały plakat poznały zasady, których trzeba przestrzegać, aby czuć się bezpiecznym.
6. Zamisiowany dzień matematyki – podczas realizacji tego modułu dzieci wykonały misiowe liczmany. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach nauczania na odległość.
7. Mali przedsiębiorcy! – to ostatni moduł realizacji projektu. Zabawa w sklep , skok do skarbonki - zabawa ruchowa – to zadania, które dzieci również wykonały w domu z rodzicami w ramach nauczania na odległość.
Realizacja projektu przebiegała sprawnie, dzieci z ochotą brały udział w zajęciach. Jednak w związku z pandemią koronawirusa i choroby COVIT – 19, a co za tym idzie zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych, dokończenie zajęć stanęło pod znakiem zapytania. Jednak dzięki zaangażowaniu rodziców oraz systematycznej pracy dzieci w domu udało się pomyślnie doprowadzić zaplanowane zajęcia do końca. Finalnie Miejskie Przedszkole Nr1 Bajka w Szczytnie otrzymało certyfikat Wzorowej Placówki „Małego Misia w świecie Wielkiej Literatury”.
Brawo „Myszki”!