menu

Opłaty za przedszkole-ważna informacja

2020-12-11 17:45:12 (ost. akt: 2021-01-14 13:44:19)

NOWE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH OD 01.01.2021 r.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA: 73 8838 0005 2001 0103 8431 0001


OPŁATA ZA WYŻYWIENIE: 19 8838 0005 2001 0103 8431 0003


Bez zmian -
Nr konta Rady Rodziców:
76 1240 5761 1111 0010 9372 1412

Prosimy o terminowe wpłaty, zawsze do 20-go każdego miesiąca
(w tytule opłat proszę podać imię i nazwisko dziecka).


Przypominamy również, że zgodnie z umową zawartą na czas korzystania z wychowania przedszkolnego (§ 8, pkt. 2):
…,,Dyrektor Przedszkola może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym: 1) w przypadku nie uiszczania przez Rodziców opłat, o których mowa w § 6 ust.1 przez okres jednego miesiąca, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie i bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu zapłaty zaległości”...
(w aktualnej sytuacji informacja może być także telefoniczna lub e-mailowa, dokumentowana notatką służbową).