menu

„Szkoła Przyjazna Środowisku” Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

2021-01-06 14:23:27 (ost. akt: 2021-01-21 18:41:55)

W grudniu Miejskie Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Szczytnie otrzymało Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty - „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Droga do zdobycia Certyfikatu była długa i obejmowała szereg działań. Inicjatorem wszystkich przedsięwzięć zorganizowanych w „drodze do Certyfikatu” była pani Dyrektor Urszula Stawicka.

Koordynatorem projektu w przedszkolu pod nazwą: „Przyroda to wielka przygoda” była Pani Ewa Domurat. Przedszkolny projekt edukacyjny przeznaczony był dla dzieci 3 – 6 letnich Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Bajka” w Szczytnie. Głównym jego założeniem było przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy dotyczącej poszanowania zasobów środowiska. Realizowany był podczas zajęć edukacyjnych, wycieczek, spacerów, spotkań z ekspertami oraz w każdym odcinku dnia codziennego w przedszkolu.
Dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Bajka” w Szczytnie w ramach realizacji działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ciągu minionych trzech lat, podejmowały różnorodne aktywności. Min. corocznie brały udział w akcjach i programach edukacyjnych tj. „Europejski dzień bez samochodu”, „Sprzątanie świata”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury, „Mamo tato, wolę wodę”, zbierały karmę dla zwierząt ze schroniska „Cztery Łapy” w Szczytnie, uczestniczyły w wycieczce do Wioski Garncarskiej w Kamionce k/Nidzicy, były w Motylarni i Ogrodach Pokazowych w Marcinkowie k/Mrągowa. Każdego roku w przedszkolu odbywa się Koronacja na Króla i Królową Bajki pod przyrodniczymi hasłami np. „Polska jesień radość niesie”, „Przedszkolaki i przyroda to wielka przygoda” . W ogrodzie przedszkolnym, który bogaty jest w różne gatunki drzew, krzewów, kwiatów i ziół, odbywają się Majówki Rodzinne, na których w czasie zabaw dzieci przekazują wiadomości przyrodnicze swoim rodzinom. Dzieci pielęgnują też rośliny w ogrodzie przedszkolnym oraz pamiętają, że nie wolno łamać gałęzi, deptać kwiatów i ziół. Dbają również zimą o ptaki, które odwiedzają nasz ogród. Starsze przedszkolaki przekazują tę wiedzę młodszym dzieciom oraz naszym gościom. Tradycją jest coroczny czerwcowy rejs statkiem „Jagienka” po Jeziorze Domowym Dużym, gdzie wychowankowie mają możliwość poznania flory i fauny środowiska wodnego. W ciągu trzech lat uczestniczyły w licznych spektaklach teatralnych, festiwalach, koncertach muzycznych o tematyce ekologicznej, uczestniczyły w ogólnopolskich projektach edukacyjnych tj. „Poznaję miasta Polski dzięki mojemu koledze” „Polska w pocztówce”, „Krecik zwiedza Polskę”, dzięki którym miały możliwość nawiązania kontaktu z przedszkolami z całego kraju. Wychowankowie brali udział w projekcie edukacyjnym Akademii Zdrowego Przedszkolaka – „Podróż do EKO- krainy”. Nasze przedszkole przystąpiło do projektu Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, Kuratorium Oświaty i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie „100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej". Nauczycielki współpracując ze środowiskiem lokalnym m.in. Miejską Biblioteką Publiczną, pracownikami sklepów ogrodniczych Flora Garden, weterynarzami, pszczelarzami, strażakami, ratownikami wodnymi, rodzicami opracowały i zrealizowały grupowe projekty edukacyjne o tematyce przyrodniczej: „O Ziemię dbamy, bo ją kochamy”, „Zimowe przedszkole”, „Piękna nasza Polska” „Ekologia z Pofajdokiem”, „Pracowite Pszczółki” oraz „Drzewa przyjaciółmi ludzi i zwierząt”. Przedszkole „Bajka” było organizatorem i uczestnikiem konkursów plastycznych: „A to Polska właśnie” , „Przyroda wokół nas”, „Moja mała Ojczyzna”, fotograficznego- „Piękna nasza Polska cała. Dzieci brały udział w zewnętrznych konkursach plastycznych tj. „Leśne Zwierzęta”, „Żubr Pompik. Wyprawy”, „Kapelusz Pani Jesieni”, „Dzieci z bocianem”. Wychowankowie uczestniczyli w zbiórkach surowców wtórnych nakrętek i baterii. W działania te zaangażowane było środowisko lokalne, co podniosło świadomość ekologiczną dla dobra naszej planety.
To tylko przykłady trzyletnich działań przedszkolaków. I chociaż wiosną ubiegłego roku realizację ich znacznie utrudniła pandemia, to i tak większość zaplanowanych działań została zrealizowana, a dzieci, w „drodze do uzyskania Certyfikatu” zdobyły wiedzę i umiejętności dotyczące poszanowania przyrody, reagowania na złe zachowania względem otaczającego ich środowiska, odkryły i doceniły walory zdrowotne i estetyczne naturalnych zasobów przyrodniczych otoczenia i regionu. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i nabyte doświadczenia sprawią, że będą dbać o przyrodę nie tylko jako dzieci, ale również gdy dorosną.

Autorzy: H.N., E.D., N.D.