menu

„Bezpieczne Przedszkole = Bezpieczny Przedszkolak” – projekt działań profilaktycznych

2021-03-15 19:47:07 (ost. akt: 2021-03-15 20:02:42)

W roku szkolnym 2020/2021 Miejskie Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Szczytnie z inicjatywy Dyrektor Urszuli Stawickiej realizuje zadania pozwalające uzyskać Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Koordynatorem projektu w przedszkolu pod nazwą: „Bezpieczne Przedszkole = Bezpieczny Przedszkolak” jest Pani Agnieszka Kościelna. Przedszkolny projekt edukacyjny przeznaczony jest dla dzieci 3 – 6 letnich Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Bajka” w Szczytnie. Głównym jego założeniem jest podejmowanie działań podnoszących bezpieczeństwo przedszkolaków.
W ramach projektu dzieci zapoznały się z Regulaminem bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu oraz Kodeksem Przedszkolaka w poszczególnych grupach, wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata” i poznały zagrożenia płynące z zanieczyszczonego środowiska, poznały zasady zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania ze sprzętów domowych oraz zasady bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, brały udział w zabawach dramowych, tematycznych oraz grach dydaktycznych, które uczyły przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi. Ponadto, poprzez współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną dzieci wzięły udział w akcji: „Pudełko pełne książek”, konkursie plastycznym w przedszkolu promującym bezpieczeństwo i rozsądek podczas zabaw zimowych: „ Bezpieczne zabawy zimowe” oraz w ogólnopolskim konkursie promującym dbanie o higienę jamy ustnej: „Przyjaciele Klubu Mleczaka”.
To tylko niektóre z działań, które zrealizowaliśmy, a wiele jeszcze przed nami. Mamy nadzieję, że przed końcem roku szkolnego dzieci osiągną przewidywane efekty realizowanego projektu, a mianowicie: zostaną wyposażone w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków.

Autor: H.N. i N.D.