Biuletyn informacji publicznej
menu

Opłaty za przedszkole

2017-03-02 17:36:02 (ost. akt: 2017-03-02 17:54:04)

Prosimy o dokonywanie wpłat za przedszkole tylko przelewem do 20 dnia każdego miesiąca zgodnie z otrzymanym wyliczeniem na dany miesiąc. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto.

W tym miesiącu odpłatność będzie pobierana

tylko 20 marca (poniedziałek) w godzinach 7.30 do 15.00.

Wpłat za przedszkole można dokonać w kancelarii przedszkola.

Zgodnie z § 3 umowy w sprawie świadczenia usług wychowania i opieki przedszkole może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia ( skreślić dziecko z listy przedszkolnej) w przypadku nieterminowego dwukrotnego nieuregulowania należności w ciągu roku szkolnego.