Biuletyn informacji publicznej
menu

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze dla grupy dzieci 3-4 letnich

2017-09-02 15:55:49 (ost. akt: 2021-01-03 16:17:17)

Kręgi tematyczne
1.Zimo, baw się z nami
2.W świecie emocji - projekt edukacyjnyZamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc STYCZEŃ dla grupy dzieci 3-4 letnich

Dziecko:

• obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie zimą
• poznaje czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywa narzędzia pracy, zwraca uwagę na ubiór tych osób
• wie, na czym polega praca leśnika
• różnicuje i naśladuje głosy zwierząt, pojazdów
• wie, jak wyglądają ptaki: wrona, wróbel, gil, jemiołuszka
• wypowiada się na temat sprzętów zimowych ( sanki, narty, łyżwy) oraz jak je bezpiecznie używać
• wie, jak wygląda karmnik, nazywa jego części,
• bierze udział w zabawach badawczych
• wie, że należy pomagać osobom starszym i je szanować
• rozpoznaje i nazywa emocje ( radość, smutek, złość)
• wie, że należy reagować gdy komuś dzieje się krzywda
• rozpoznaje i nazywa postawy dobre i złe
• zna sposoby wyrażania złości w sposób akceptowany społecznie
• odczuwa radość z bycia przedszkolakiem
• rysuje kwiaty dla babci i dziadka, przykleja obrazek karmnika na kartce, wykonuje ptaka z kół technika origami, rysuje obrazek białą kredą na granatowym tle
• składa obrazek z 3, 4 elementów według podanego wzoru
• porównuje długość wstążek
• układa proste kompozycje, obrazki z figur geometrycznych
• nauczy się piosenki „Bałwanek”, „Nasze emocje” oraz wiersza „Życzenia”
• ustawia się w kole z chwytem rąk i bez chwytu rąk, przestrzega zasad bezpieczeństwa przy zjazdach na sankach i podchodzeniu ( wyznaczone tory), rzuca w przód oburącz i jednorącz na odległość


Styczeń w wierszu i w piosence.

1. Wiersz „Życzenia”
I. R. Salach


Dziś dla Babci słońce mamy
i całuski dla Dziadziusia,
dziś życzenia wnuczek składa
i piosenki śpiewa wnusia.

Aby Babcia i Dziadunio
w zdrowiu długo żyli,
aby uśmiech dla nas mieli,
w każdej wolnej chwili.

2. Piosenka „Bałwanek”
B. Forma


Ulepiła zima
dla dzieci bałwanka.
Wszyscy się radują
od samego ranka.
Ref. Tańczy, tańczy z nami
mroźna pani zima,
tańczyć nagle z zimą
bałwanek zaczyna.

Stoją dzieci w kole,
piosenkę śpiewają,
prezent dla bałwanka
bardzo ładny mają.

Ref. Tańczy, tańczy z nami
mroźna pani zima,
tańczyć nagle z zimą
bałwanek zaczyna.


Kolorową czapkę,
szalik kolorowy
oraz zaproszenie
na koncert zimowy

Ref. Tańczy, tańczy z nami
mroźna pani zima,
tańczyć nagle z zimą
bałwanek zaczyna.

3. Piosenka „Nasze emocje”

Refren: Radość, smutek, złość i strach.
Tyle uczuć mieszka w Nas.
To emocje Nasze są, które wyjść na zewnątrz chcą.

1.Płyną z serca spontanicznie.
Od kołyski w Nas mieszkają.
I się zdarza bardzo często, że o sobie znać nam dają.

Refren: Radość, smutek, złość i strach.
Tyle uczuć mieszka w Nas.
To emocje Nasze są, które wyjść na zewnątrz chcą.

2.Nie ma wcale nic w tym złego,
że się czasem zezłościmy,
że czujemy wstyd lub smutek.
My z tym sobie poradzimy!

Refren: Radość smutek złość i strach.
Tyle uczuć mieszka w Nas.
To emocje Nasze są, które wyjść na zewnątrz chcą.

3.Wygonimy wszystkie strachy,
damy w kość okropnej złości.
I zadbamy by najwięcej,
było śmiechu i radości.

Refren: Radość smutek złość i strach.
Tyle uczuć mieszka w Nas.
To emocje Nasze są, które wyjść na zewnątrz chcą”


Działania profilaktyczno – wychowawcze planowane do realizacji w grupie przedszkolnej ,,Wiewiórki”, w terminie od 01.12.2020 r.

1. Przekazywanie na bieżąco informacje pisemne od nauczycieli, dotyczące zaistniałych sytuacji indywidualnych, w grupowym zeszycie kontaktów z rodzicami;
2. Przypominanie i utrwalanie zasad Kodeksu Przedszkolaka oraz odwoływanie się do jego ustaleń podczas sytuacji tego wymagających;
3. Opracowanie i zrealizowanie Programu Wychowawczego „Nasze emocje”.
4. Stosowanie - adekwatnie do potrzeb i sytuacji - metod motywujących i aktywizujących, uwzględniających indywidualne możliwości dziecka.
5. W ścisłej współpracy z Rodzicami stosować elementy metody wychowawczej ,,Pozytywna Dyscyplina” według A. Adlera z wykorzystaniem następujących technik i narzędzi:

– Wzajemny szacunek. Dorośli modelują szacunek do swoich potrzeb i wymagań sytuacji, będąc wymagającymi wobec dziecka, pozostając jednocześnie życzliwymi i pełnymi szacunku dla potrzeb dziecka.

– Identyfikacja przekonań stojących za zachowaniami. Za każdym zachowaniem dziecka kryje się pewne przekonanie, często błędne. Skuteczna reakcja na nieodpowiednie zachowanie dziecka możliwa jest właśnie dzięki zrozumieniu powodów, dla których dzieci robią to, co robią. Próba zmiany samego zachowania bez zmiany przekonań skazana jest na niepowodzenie.
– Efektywna komunikacja i umiejętności rozwiązywania problemów

– Dyscyplina, która uczy (i nie jest ani zbyt pobłażliwa, ani zbyt każąca).

– Koncentracja na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na karaniu.

– Stosowanie zachęcania (zamiast pochwały). Zachęcanie zauważa wysiłek włożony w działanie i osiąganie postępów, a nie wyłącznie sukcesy. Zachęta buduje trwałe poczucie własnej wartości i sprawczości.

6. W sprzyjających warunkach - z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa przeciwepidemicznego – można umówić się na konsultacje indywidualne tylko z zainteresowanymi rodzicami i w bardzo ważnych sprawach opiekuńczo – wychowawczych.