Biuletyn informacji publicznej
menu

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze dla grupy dzieci 4 letnich

2017-09-02 15:56:36 (ost. akt: 2020-09-02 14:45:05)

Tematy kompleksowe:

1. W przedszkolu,
2. Nasze przedszkole,
3. Jestem bezpieczny,
4. Pomocna dłoń,
5. Idziemy na grzyby.


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃ dla grupy dzieci 4- letnich

Dziecko:

• zna otoczenie, w którym przebywa i zasady dotyczące bezpiecznej zabawy
• używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę
• zna zasady obowiązujące w przedszkolu, rozumie znaczenie słowa „ kodeks”
• wymienia imiona kolegów, potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem
• rozpoznaje wśród innych napisów swoje imię
• rozpoznaje swój znaczek w szatni i rozumie, w jaki sposób znaczki pomagają zachować
porządek, np. w szatni
• szanuje zabawki i odkłada je na wyznaczone miejsce
• nazywa aktualną porę roku – jesień
• wskazuje grzyby jadalne i niejadalne
• określa położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała, używając wyrażeń: przede mną, za mną, z boku
• wskazuje i nazywa położenie przedmiotów w przestrzeni: między, wyżej, niżej, bliżej, dalej
• dostrzega różnicę pomiędzy hałasem a ciszą, określa kierunek pochodzenia dźwięku
• improwizuje ruchem i mimiką fragmenty opowiadania
• wyklaskuje, wytupuje, wystukuje prosty rytm
• odgrywa scenki sytuacyjne oraz wie, jak należy się zachować w różnych sytuacjach
• uczestniczy w zabawach ruchowych: ustawia się w rzędzie na linii, rzuca oburącz w przód, w górę i na odległość, biega na wprost do oznaczonego miejsca, stoi na jednej nodze (z wykonywaniem dodatkowych czynności np. przekładanie woreczka pod kolanem wzniesionej nogi )
• rytmizuje rymowankę z jednoczesnym tupaniem lub/i klaskaniem
• ilustruje ruchem piosenkę
• wykonuje prace plastyczne: maluje farbami, rysuje kredkami, lepi dowolne formy z masy solnej, tworzy kompozycje z materiału przyrodniczego
• próbuje opowiedzieć, co się dzieje na obrazku używając zdań pojedynczych
• poznaje zawód policjanta i strażaka
• poznaje numer alarmowy 112
• wie , jak należy zachować się w trakcie poruszania się po drodze
• potrafi wskazać miejsce gdzie wolno przejść przez jezdnię
• wie, że przejść, przez jezdnię można tylko na zielonym świetle i pasach
• potrafi podać przykłady zabaw w przedszkolu
• klasyfikuje przedmioty wg określonej cechy
• podejmuje próby opowiedzenia treści własnej historyjki w oparciu o 3 obrazki
• weźmie udział w zabawach z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, Dnia Chłopca, urodzinach dzieci

Wrzesień w wierszu i piosence

Wiersz: "Naprawimy misia"

Kto misiowi urwał ucho
No kto pytam cicho, głucho

Nikt się jakoś nie przyznaje
Może jechał miś tramwajem

Może upadł biegnąc z górki
Może go dziobały kurki

Może Azor go tarmosił
urwał ucho nie przeprosił.

Igła, nitka rączek para
Naprawimy misia zaraz.

O już sterczą uszka oba
Teraz nam się miś podoba.

Piosenka: "Piłka Oli"

I. Duża piłka w kropki złote
Ciągle skakać ma ochotę
Raz jest w górze, raz na dole
Do zabawy prosi Olę.

Ref.: Ola, Ola, Ola, la
Ola, Ola piłkę ma
Ola, Ola, Ola, la
Klaszcze w ręce raz i dwa.

II. Duża piłka z grubym brzuszkiem
Czasem chowa się pod łóżkiem
Czasem toczy się po stole
Do zabawy prosi Olę.

III. Duża piłka figle płata
Gobi mamę, goni brata
Ale z Olą skakać woli
Bo to przecież piłka Oli.


Piosenka: „Kolorowe światła”


1. Do przedszkola co dzień rano
idę przez ulicę z mamą,
droga wcale nie jest łatwa,
bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

2. Samochody w rzędach stoją,
a kierowcy spoglądają,
czy już światło jest zielone,
by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

3. Policjanci wciąż pracują,
skrzyżowania obserwują,
czy przepisy wszyscy znają
i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.