Biuletyn informacji publicznej
menu

Opłaty za przedszkole

2018-03-13 18:07:04 (ost. akt: 2018-03-13 18:10:41)

Prosimy o dokonywanie wpłat za przedszkole tylko przelewem do 20 dnia każdego miesiąca zgodnie z otrzymanym wyliczeniem na dany miesiąc.


Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto.
W tym miesiącu odpłatność będzie pobierana

tylko 20 marca (wtorek) w godzinach 7.30 do 15.00.

Wpłat za przedszkole można dokonać w kancelarii przedszkola.
Zgodnie z § 3 umowy w sprawie świadczenia usług wychowania i opieki przedszkole może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia ( skreślić dziecko z listy przedszkolnej) w przypadku nieterminowego dwukrotnego nieuregulowania należności w ciągu roku szkolnego.